Semesteroppgave Mediedesign 2013

Semesteroppgaven er en viktig del av din portfolio og grunnlag for bedømmelse av dine kvalifikasjoner og dit vitnemål. Innleveringen vil bli bedømt av faglærere og ekstern sensor.  Innlevering og dokumentasjon av oppgaven skal presenteres i din blogg. Her skal alle opprette en egen post for sin semesteroppgave. Innlegget skal merkes ”Semesteroppgave 2013 MD” som egen kategori.Tillegg: Mediedesign 2013 semesteroppgave for Navn, Navn, tema: ”navn, tema”.

Temaet for oppgaven velger du selv. Du må gi temaet et navn og en profil. DVS Logo og identitet. Temaet presenteres i en interaktivt løsning. Web, Flash, DVD e.a.. Du må også lage en tilhørende trykksak hvor temaet blir presentert. Plakat, brosjyre, annonse, tegneserie, avis, tidsskrift, emballasje el. Innholdet presenteres I form av bilder, film, video, animasjoner, tekst, grafikk osv. Du kan også velge å gjøre et stykke arbeid for en ekstern oppdragsgiver, websider e. a. Det er viktig at du har et klart bilde av det du skal lage og at du så tidlig som mulig lager en plan for hvordan du skal arbeide og fordele tiden slik at du vet at du kan rekke det innen innleveringsfristen.

Dokumentasjon:
Semesteroppgaven skal dokumenteres grundig. Dokumentasjonen skal foregå på blogg i selve produksjonsperioden. Hold bloggen profesjonell i perioden så du gir et godt inntrykk ovenfor sensor. Hold bloggen oppdatert slik at vi og sensor kan holde oss oppdatert, post minst en gang i uken. Ved innlevering skal dokumentasjonen samles i en PDF og leveres sammen med oppgaven.

Første post i bloggen skal være opprettet senest innen 17. april. kl 12:30
Den første posten skal innholde en kort beskrivelse av prosjekt/ide og en produksjonsplan.

Dokumentasjonen skal bestå av:
1. Beskrivelse av prosjektet hvor du sier noen ord om temaet, innholdet og idèen som er valgt og hvorfor du har valgt akkurat dette. En webside, animasjon, spill eller film må ha en logo med gjennomtenkt profil som gjenspeiler resten av produktet. Skriv gjerne et essay.

2. Hvordan har du tenkt til å legge opp tiden fremover, gjerne en tidsplan som viser hvordan du kan tenke deg prosessen videre (lag en kalender og fordel arbeidet utover).

3. Skriv om hvordan du løser spesielle utfordringer som oppstår i forbindelse med arbeidet/prosessen.

4. Storyboard, skisser, flytskjemaer, konsepttegninger osv.

5. Fremgangsmåte:
teknikk og metoder. Programvarevalg og prosesser.

6. Produktet.
Produktet skal leveres på en slik måte at det er egnet for evaluering. Dvs. sees på, betraktes, leses eller oppleves i ettertid. Det ferdige produktet skal være attraktivt og bør tiltale din fremtidige arbeidsgiver.

Obs: husk å ta BACKUP!

Produktet leveres i form av linker til websider, filmer, pdf, Flashpaper eller det som måtte passe til din innleverring. Det skal også gis en beskrivelse av det endelige produktet og med et tilbakeblikk på hvordan oppgaven gikk i forhold til produksjonsplan.

Jobbe i team.
Dere må gjerne jobbe flere sammen på en semesteroppgave, men da skal det komme tydelig frem i dokumentasjonen om hvem som har gjort hva i oppgaven. Det er så klart også viktig at alle i gruppen bidrar like mye og at alle i gruppen får spesialisert seg innen det de ønsker.

Hvis dere ønsker lyd, foto, 3D eller annet til prosjektet kan dere snakke med respektive avdelinger. Av erfaring anbefaler vi dere å kontakte de tidlig i prosessen.

Jobbe på skolen.
I skoletiden skal jobbingen hovedsakelig foregå på skolen. At man jobber med semesteroppgaven til langt på natt er ingen fraværsgrunn og fravær vil bli ført på vanlig måte. Dersom man av en eller annen grunn må jobbe andre steder enn på skolen i en periode så må dette avtales i forkant i hvert enkelt tilfelle.

Produktet spec.
Quicktime filmer skal levers i god kvalitet (for eksempel 1280×720 i H264 eller MPG4 codec). Bilder skal bildet ha god oppløsning, minst 1200 piksler i minste retning. Bilder til blogg.

Oppgaven skal leveres med dokumentasjon i PDF format (bruk gjerne innleggene i bloggen som utgangspunkt for å lage dokumentasjonen). Produktet skal leveres på blogg og i mappen din på \\idelagerfm/mdesign/2012/studenter/navn.

Obs: husk å ta BACKUP!

Mappe bedømming.
Mappen (bloggen/nettkringkasting) din vil bli bedømt av lærere og sensor. Mappen din skal innen 6. juni inneholde en semesteroppgave og 5 andre utvalgte arbeider (fra f. eks. tidligere innleveringer). Dvs. f. eks linker på din blogg.

Innleveringsfrister.

For at vi skal kunne følge prosessen av oppgaven skal vi å ha innleveringer og felles visninger og samtaler underveis for å vise hvor langt vi er kommet i prosessen. Visningene vil skje på onsdager frem mot innlevering:
onsdag 17. april kl. 12:30
(presentere ide, arbeidsplan, skisser evt. storyboard/animatic).
Videre presentasjoner 24. April. 30. april. 8 mai. 15 mai. 22 mai. og 29 mai.

Absolutt siste innleveringsfrist for oppgaven:  mandag 10. juni 2013 kl.: 10:00

Lykke til
Hilsen Wictor & Marius
Tønsberg 14. mars 2013

Obs: husk å ta BACKUP!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× 3 = twenty seven

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>