Oppgave Uke 43 FLASH – Website

Lag en website i Flash. Benytt fremgangsmåtene som i Cib øvelser. Inndel lag etter de samme prinsipper, bakgrunn, innhold, script, etc. Lag “labels” og knapper til minst 5 sider. Lag gjerne også noen interne undersider.

Tillegg:
Lag noen knapper med lyd (gjerne alle). Converter 1 stk video til flv og lag “custom”-knapper til denne. Lag også 1 stk video i f4v og gi denne et skin. Video velger du selv. Lag gjerne en egen siden med flere filmer. Hvis du vil kan du også legge til noe musikk i en mp3-spiller med valgmuligheter i låtene. Websidene kan også inneholde en animasjon som legges på en egen side. Husk bilder, tekst og design.

Du står helt fritt i valg av tema og innhold. (obs opphavsrett).
Planlegg grundig og lag skisser av hele “siten” før du begynner. Vær bevisst på fil-struktur.
Valgfritt AS2 eller AS3.
Leveres tirsdag 26. okt. kl 12:30.

Lykke til
wictor


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


three − = 1

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>