Oppgave Uke 36 llustrator – “Typo-design”

Tegn et design med typografiske former/skriftt- Logo, tag-piece, e.l. Du kan holde deg til grunnprinsipper for bokstav-design som vi gikk igjennom tidligere i dag eller gjøre et helt fritt design med blyant på papir.

Scann tegningen og ta den inn i Illustrator. Rentegn med Pen Tool og evt. fargelegg. Vær nøye med kurvene og bruk minst mulig med anker-punkt.

Levers innen mandag 13. september kl. 9:00 september.

Lykke til!
Wictor


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


six − = 3

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>