Oppgave Uke 36 llustrator – “Luggage Label”

Tegneøvelse i Illustrator.
(Studentarbeid 2008 June Saglie Holte.)

Finn en “Luggage Label” på nett og kopier denne. Velg en av de gamle fra fly, hotell, tog, sted, båt el.l.
Ta den inn i Illustrator og lag en label som er helt identisk.

Deloppgave 2.
Design din egen label/etikett. Enten med endringer eller varianter av den du lagde først, eller et helt nytt design.

Leveres innen torsdag 9. sept. kl 12:30.

Lykke til
Wictor


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ 5 = ten

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>