Oppgave Uke 35 Illustrator “Masse som struktur”

Lag et design i hvor du bruker ord til å danne masse som struktur. Velg en egnet font i Illustrator og skriv ord i forskjellige størrelser, horisontalt og vertikalt.
Tema er “Musikk”.
Her er et eksempel fra tidl. (studentarbeid June Sagli Holte 08).

Format og stående/liggende velger du selv.
Levers fredag 3. sept. kl 12:30 på bloggen din.
lykke til Wictor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− two = 0

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>