Oppgave uke 23 MD2 – Tominuttsfilmen

Lag en film på ca to minutter hvor du selv velger emne/tema. Arbeid i grupper på maks 4 personer. Lag synopsis. manus og storyboard. Kameratype velger dere selv. speilrefleks eller videokamera.
Hver enkelt deltager i gruppa lager film med klippene dere har filmet. Klipp/rediger dette i Adobe Premier.
Du står fritt til å redigere materialet som du selv vil.
Bruk levert råvare/film og klipp/rediger dette i en stil/form som du kan beskrive med ett ord. Kaos, heftig, morsomt, grusomt, underlig, mystisk, stilig osv.
Vær bevisst i valg av vinkler, fortellerteknikk, stemning, dialog, uttrykk, musikk, lyd, rytme, skuespill, farger, lys/skygge, former og kontraster og pass på å få frem historien. Bruk de metodene og teknikkene vi har vært igjennom.
Velg riktig format (PAL) og lag et project i Adobe Premiser. Last inn nødvendig materiale og lag minst 3 forskjellige sekvenser. Intro, main, grafikk, slutt etc.
Legg til filtre via meny og lag overganger (opaque) ved hjelp av keys i tracks.
Gi filmen et navn/tittel og lag en vignett/tittelsekvens hvor du også bruker typografi og grafikk. Obs beskrivende ord.
Lag også noen animasjoner med grafikk. Key image+wireframe. Hent inn fra design laget i flere lag i Photoshop.
Legg til lyd/musikk. (Obs. Opphavsrett.)
Eksporter også ett eller flere bilder fra materialet som du bruker i filmen.
Legg disse bildene ut på bloggen din med beskrivelse av prosjektet og linker til filmen som du legger på f. eks nettkringkasting, vimeo el. lignende.
Frist: dag 3. mai  kl 14:00.
(Hensikten med oppgaven er at du skal bli litt kjent med programvaren).
Lykke til
Wictor & Marius

Oppgave uke 20 MDII – InDesign App for iPad

Indesign, Foto-bildebehandling til Magasin for iPad og brett.

Oppgave InDesign:
Bruk bildene du har tatt i foto-oppgaven og lag et magasin som er beregnet for brukt på brett/iPad.

Vi repeterer innholdet fra Foto-oppgaven som følger:

Fra frø/råvare til gourmet

Tenk deg en feature-artikkel skrevet av en matspaltist for et ekslusivt matmagasin. Hun ønsker her å fortelle historien til en grønnsak, rotfrukt, bær eller dyr/fugl/fisk.
Hun vil vise historien fra frø til eksklusiv mat. Hvilke forutsetninger som ligger til grunn, hvilken arbeidsinnsats og hvilken interesse/kjærlighet som som skal til for å lykkes med å skape dette produktet som kan være alt fra kjedelig middagsgarnityr til gourmemat.
Vi ser her for oss locations som frøleverandør, bonde, fisker, slakter, fiskerimottak, gartneri, grossist, delikatesseforretning/butikk, produsent/restaurant.

Magasin:
Vi ser for oss minimum 15 bilder hvorav ett er hovedoppslaget. Skriv noe tekst som en Feature-artikkel og lag minst 3 artikler/kapitler pluss ett Cover/Hovedoppslag.
Med en artikkel menes en side H og V som består av en eller fler sider. Nedenfor er et eksempel  på ferdig “stacks” (Mappe- og filstruktur) for artikkel til Indesign.
Hver artikkel må inneholde minst en side for H og V. En artikkel må også inneholde flere sider for H og V. Det ferdige magasinet skal også inneholde et slideshow med minst 10 bilder.

LOGO:
Lag en logo til artikkelen.

Plakat:
Hovedoppslaget ser vi også for oss brukt som salgsplakat for magasinet hvor dere setter inn logoer og tekst. Format A3.

Levering:
Magasinet skal leveres for visning innen tirsdag 21. mai kl. 12:30.

Lykke til
hilsen
Wictor & Marius

Eksempel  på ferdig “stacks” (Mappe- og filstruktur) for artikkel til Indesign.

 

 

 

 

Magasinet skal leveres for visning innen tirsdag 21. mai kl. 12:30.

Lykke til
hilsen
Wictor & Marius

Semesteroppgave Mediedesign 2013

Semesteroppgaven er en viktig del av din portfolio og grunnlag for bedømmelse av dine kvalifikasjoner og dit vitnemål. Innleveringen vil bli bedømt av faglærere og ekstern sensor.  Innlevering og dokumentasjon av oppgaven skal presenteres i din blogg. Her skal alle opprette en egen post for sin semesteroppgave. Innlegget skal merkes ”Semesteroppgave 2013 MD” som egen kategori.Tillegg: Mediedesign 2013 semesteroppgave for Navn, Navn, tema: ”navn, tema”.

Temaet for oppgaven velger du selv. Du må gi temaet et navn og en profil. DVS Logo og identitet. Temaet presenteres i en interaktivt løsning. Web, Flash, DVD e.a.. Du må også lage en tilhørende trykksak hvor temaet blir presentert. Plakat, brosjyre, annonse, tegneserie, avis, tidsskrift, emballasje el. Innholdet presenteres I form av bilder, film, video, animasjoner, tekst, grafikk osv. Du kan også velge å gjøre et stykke arbeid for en ekstern oppdragsgiver, websider e. a. Det er viktig at du har et klart bilde av det du skal lage og at du så tidlig som mulig lager en plan for hvordan du skal arbeide og fordele tiden slik at du vet at du kan rekke det innen innleveringsfristen.

Dokumentasjon:
Semesteroppgaven skal dokumenteres grundig. Dokumentasjonen skal foregå på blogg i selve produksjonsperioden. Hold bloggen profesjonell i perioden så du gir et godt inntrykk ovenfor sensor. Hold bloggen oppdatert slik at vi og sensor kan holde oss oppdatert, post minst en gang i uken. Ved innlevering skal dokumentasjonen samles i en PDF og leveres sammen med oppgaven.

Første post i bloggen skal være opprettet senest innen 17. april. kl 12:30
Den første posten skal innholde en kort beskrivelse av prosjekt/ide og en produksjonsplan.

Dokumentasjonen skal bestå av:
1. Beskrivelse av prosjektet hvor du sier noen ord om temaet, innholdet og idèen som er valgt og hvorfor du har valgt akkurat dette. En webside, animasjon, spill eller film må ha en logo med gjennomtenkt profil som gjenspeiler resten av produktet. Skriv gjerne et essay.

2. Hvordan har du tenkt til å legge opp tiden fremover, gjerne en tidsplan som viser hvordan du kan tenke deg prosessen videre (lag en kalender og fordel arbeidet utover).

3. Skriv om hvordan du løser spesielle utfordringer som oppstår i forbindelse med arbeidet/prosessen.

4. Storyboard, skisser, flytskjemaer, konsepttegninger osv.

5. Fremgangsmåte:
teknikk og metoder. Programvarevalg og prosesser.

6. Produktet.
Produktet skal leveres på en slik måte at det er egnet for evaluering. Dvs. sees på, betraktes, leses eller oppleves i ettertid. Det ferdige produktet skal være attraktivt og bør tiltale din fremtidige arbeidsgiver.

Obs: husk å ta BACKUP!

Produktet leveres i form av linker til websider, filmer, pdf, Flashpaper eller det som måtte passe til din innleverring. Det skal også gis en beskrivelse av det endelige produktet og med et tilbakeblikk på hvordan oppgaven gikk i forhold til produksjonsplan.

Jobbe i team.
Dere må gjerne jobbe flere sammen på en semesteroppgave, men da skal det komme tydelig frem i dokumentasjonen om hvem som har gjort hva i oppgaven. Det er så klart også viktig at alle i gruppen bidrar like mye og at alle i gruppen får spesialisert seg innen det de ønsker.

Hvis dere ønsker lyd, foto, 3D eller annet til prosjektet kan dere snakke med respektive avdelinger. Av erfaring anbefaler vi dere å kontakte de tidlig i prosessen.

Jobbe på skolen.
I skoletiden skal jobbingen hovedsakelig foregå på skolen. At man jobber med semesteroppgaven til langt på natt er ingen fraværsgrunn og fravær vil bli ført på vanlig måte. Dersom man av en eller annen grunn må jobbe andre steder enn på skolen i en periode så må dette avtales i forkant i hvert enkelt tilfelle.

Produktet spec.
Quicktime filmer skal levers i god kvalitet (for eksempel 1280×720 i H264 eller MPG4 codec). Bilder skal bildet ha god oppløsning, minst 1200 piksler i minste retning. Bilder til blogg.

Oppgaven skal leveres med dokumentasjon i PDF format (bruk gjerne innleggene i bloggen som utgangspunkt for å lage dokumentasjonen). Produktet skal leveres på blogg og i mappen din på \\idelagerfm/mdesign/2012/studenter/navn.

Obs: husk å ta BACKUP!

Mappe bedømming.
Mappen (bloggen/nettkringkasting) din vil bli bedømt av lærere og sensor. Mappen din skal innen 6. juni inneholde en semesteroppgave og 5 andre utvalgte arbeider (fra f. eks. tidligere innleveringer). Dvs. f. eks linker på din blogg.

Innleveringsfrister.

For at vi skal kunne følge prosessen av oppgaven skal vi å ha innleveringer og felles visninger og samtaler underveis for å vise hvor langt vi er kommet i prosessen. Visningene vil skje på onsdager frem mot innlevering:
onsdag 17. april kl. 12:30
(presentere ide, arbeidsplan, skisser evt. storyboard/animatic).
Videre presentasjoner 24. April. 30. april. 8 mai. 15 mai. 22 mai. og 29 mai.

Absolutt siste innleveringsfrist for oppgaven:  mandag 10. juni 2013 kl.: 10:00

Lykke til
Hilsen Wictor & Marius
Tønsberg 14. mars 2013

Obs: husk å ta BACKUP!

Oppgave uke 15 MD2 InDesign Magasin

Lag en presentasjon/magasin over minst 6 sider i et oppslag i InDesign.
Tema og innhold er valgfritt. Bruk gjerne bilder fra egne arbeider og skriv noen ord.
Format bestemmer du også selv. Sett gjerne startside til side 2. (i Pages panel velg – Numbering and Sections Options.) Bruk flest mulig av de metodene/teknikkene/verktøyene vi har vært igjennom. Text-wrap, Styles (paragraph, Character, Object), rammer/border, tekst. Bilder, grafikk og maskeringer.
Lag et grid og bygg opp designet ditt over det. Legg også vekt på profil/stil og formspråk.
Vær også bevisst typografien med hensyn til Leading, tracking og kerning. Baseline.

Noen ord om typografi og linker til div. websider om typografi og grafisk design.

Eksporter en SWF-fil av presentasjonen din og legg den ut på bloggen din eller web.

Leveringsfrist: innen mandag 15. apr. 2013. kl 13:00.

Lykke til
Wictor & Marius

Oppgave Uke 14 – Komposisjon Poster

Benytt deg av metodikken vi har brukt til å komme frem til en egnet komposisjon i en helt ny type plakat.
Lag et poster for en utstilling. Type utstilling velger du selv, interiør, båt, fritid, kunst osv.

Velg et antall illustrasjonselementer du skal ha med samt tittel, tekst, tidspunkt, sted osv som bør være med. Tenkt størrelseforhold, budskap og formspråk. Og ikke minst Komposisjonen.

Formatet velger du selv, det samme om farver eller ikke.

Leveres torsdag 4. april kl. 10:30
Legg også ved bildet du har kommet frem til i dagens øvelse. Dama, lampa, bordet og døra.

 

Lykke til

Hilsen Wictor & Marius

 

 

Oppgave Uke 11 – Worpress Theme

OPPGAVE:
Lag et design/theme til en wp-blogg. Du kan velge om du skal lage alt fra bunnen av eller bruke/endre et allerede eksisterende theme. F. eks TYPO-theme.
Hvis du tar det fra bunnen:
Lag et design – Mock-up – i Photoshop. Slice, (ref. Photoshop-boka side 332.) lag index.html og tilhørende style.css. Deretter sette det sammen til et wp-theme.
Legg themet inn på nettkringkasting.no/~dittnavn. Eller på et egnet nettsted.

Det kan også være en ide å se litt nærmere på diverse “blank templates”. Her er noen http://designm.ag/resources/blank-themes-templates/ og her er 3 “blank themes” fra Refueled
http://blankthemes.com/blank-wordpress-themes/

Ta også en titt på grids for web hos http://960.gs/ og om igjen på den vi brukte denne uka hos http://grid.mindplay.dk/

Forøvrig finnes det en mengde tutorials for design av wordpress-themes på nett. Let og forsk og del med andre i klassen.

Her er en:
http://www.creativepro.com/article/build-wordpress-sites-dreamweaver-cs5-part-1
http://www.creativepro.com/article/build-wordpress-sites-dreamweaver-cs5-part-2

Leveres torsdag 14. mars. kl. 10:30

Lykke til
Wictor & Marius

Oppgave Uke 9 – Flash Banner Sole Hotell

Lag en annonse i Flash for Sole Hotell.
Den kan lages enten som et Banner i format 780×220, eller som et Tower i format 220×780.
Annonsen skal inneholde noen vekslende bilder i forskjellig typer overganger. Den skal også innholde tekst og evt. pris om et spesifikt tilbud fra hotellet samt logo eller navn.
Du finner mange bilder fra hotellet på hotellets websider http://www.solehotell.no eller ved å søke på nettet.

Eksporter en swf-fil fra Flash og legg den ut på en webside enten direkte på bloggen din eller i en html-fil på nettkringkasting.no.

Du leverer fil eller link på bloggen din innen torsdag 28. feb. kl 13:00.

Den ferdige annonsen skal ha en klikkbar link som sender deg videre til hotellets websider. (evt direkte til tilbud).

Lykke til
Hilsen
Wictor & Marius

Oppgave Uke 6. Forside brosjyre Idefagkolen

Lag en forside til Idefagskolens nye brosjyre. Formatet er standard A4 210×297 mm portrett/stående. Du står fritt til å velge motiv, uttrykk, form, stil, bilde(r), illustrasjoner osv. Eneste krav er at idefagskole-logoen må være med.

Hvis du vil ha med tekst kan du f. eks bruke avdelingsnavn dvs navnet på yrket Fotograf, VFX ARTIST   INTERIØR DESIGNER    RETAIL DESIGNER   VISUAL MERCHANDISER   WEBDESIGNER   DEKORATØR   GRAFISK DESIGNER   STYLIST   TV-FOTOGRAF   TVPRODUSENT   LYDPRODUSENT   LYDTEKNIKER   3DANIMATØR   3D ARTIST
MEDIEDESIGNER   FOTOGRAF  osv.

Tekst kan også være “Gjør noe kreativt!” “Passe Gal” “Leken, Modig og Raus.”

Ta hensyn til utfallende trykk hvis du har heldekkende/utfallende  bilde. Legg til 3 mm Bleed alle sider. Du kan også la designet gå over til baksiden.

Brosjyren blir tykk ca. 5 mm. med liflset rett rygg dette målet kommer da i tillegg til liggende A3 format. Papiret er Gallerie Art Silk 150 gr/m innsider og Gallerie Art Silk 200 gr/m til omslag.

Leveres torsdag 7. febr. kl 14:00

Lykke til
Hilsen
Wictor & Marius

Oppgave Uke 6 _ Ex Libris

Metoden med å bruke ex libris til å merke boksamlingen er eldre enn boktrykkerkunsten. Gjennom tidene har mange kjente kunstnere tatt utfordringen ved å tegne for et så lite format — men i dag er cx libris en nærmest død kunstart i Norge.

Når bokskatten hviler i sine omsorgsfullt utvalgte hyller, gjelder det å sikre seg mot at enkelte bind forsvinner. En svensk-norsk bokeier gikk drastisk til verks, han forsynte sine bøker med følgende besvergelse: “Han som boken stjäl og rappar, åker rakt utför helvites trappar”. Mer vanlig og mer ufyselig er påskriften “Denne bok er stjålet fra NN”. Imidlertid finnes det en eldre, mer utbredt og ube tinget mer sympatisk måte å markere et eiendomsfor hold på. Det er en mer eller mindre kunstnerisk utformet seddel som angir eierens navn og vanligvis ordene “ex libris” (fra bøkene til) NN. Merket skal være fastlimt bak på permens forside.

Ex libris opptrer i bestem te perioder, noe som da har sin spesielle grunn. Slutten av i 800-tallet er opptatt av kunsthåndverk, ikke minst bokkunst, og overdådige ex libris kjennes fra de fleste europeiske land. Genren ble dyrket også i Norden, av flere kjente kunstnere, noe som selvsagt henger sammen med at det fantes en relativt stor gruppe velstående og velorienterte samlere. Ex libris ble sett på som dekorativ kunst eller klein kunst, som kunne utfordre kunstnere. I dag er det flere som har sitt eget ex libris-merke og trykkepris og tilgjengelighet for produksjon er meget overkommerlig.

Her følger eksempel på noen gamle, klassiske ex librismerker.

Som i 5 år gammel skolepike fikk Uni David-Andersen dette enkle, vakre ex libris med den klare symbolikk. Det er tegnet av den kjente gullsmed og maler Thorbjørn Lie-Jørgensen i i 945. Under krigen hendte det ofte at ex libris ble brukt som gave, f.eks. til konfirmasjon.

Øystein Jorgensen (1 901—67) var en av våre ledende bokkunstnere, og satte sitt preg på produksjonen til det nå nedlagte Fabritius forlag. Arne Arnesen var sjef for Deichmanske bibliotek fra i 914 til sin død i 1943, og betød mye for norsk bibliotekve sen. Han var blant annet opptatt av gamle ex libris. Dette fikk han laget i 1928.

Det er naturlig at et ex libris fortrinnsvis fremtrer i svart/hvitt, både fordi det står nær det trykte ord, og fordi det ellers kan kon kurrere med det vekslende forsatspapiret. Likevel har den kjente danske boktrykker Niels P. Thomsen i 1913 fått sin berømte landsmann Joakim Skovgaard til å tegne et fargerikt ex libris.

Den norske interiørarkitekten A.M. Olsen jr. som virket det meste av sitt liv i Hamburg, tegnet i 1899 et ex libris for Vestlandske Kunstindustrimuseum i Bergen. Nesten samtidig laget han ett for museets skaper og direktør Johan Bøgh. I tidens stil fylte han tegningen med symboler — noe som også kan fortel le om Bøghs allsidighet.

Omkring 1900 hørte den allsidige og produktive Thorolf Holmboe til de ledende ex libris-kunstnerne, ved siden av Gerhard Munthe. Et godt eksempel på Holmboes dekorative evne er det libris han tegnet for Kristiania Kunstindustrimuseum. Det ble trykt i flere ulike farger av hensyn til vekslende farger på forsatspapiret på innsiden av permen, der ex libris skal plasseres.

Et av de best kjente norske ex libris er tegnet i 1929 av Olaf Gulbransson for Carl Janicke, en fremtredende samler og kjen ner av gammel keramikk. Motivet er knyttet til hans lidenskap, men ikke uten humor — bueskytterskens kysebånd har påskriften “bestemor”. Det runde formatet og terrakottafargen på sort bunn har sterk virkning.

I 1912 arbeidet arkeologen A.W. Brøgger med Sola kirkeruin ved Stavanger, der August Jacobsen tegnet et kraftfullt ex libris for ham. Et utmerket eksempel på et topografisk o aktuelt ex libris.

Hvis et ex libris skal være en påminnelse for glemsomme boklånere, har nok humoristen, forfatter og tegner Paul Lorck Eidem ( 1909—92) truffet spikeren på hodet.

Kubistiske ex libris er ikke vanlig, men Aage Storstein gjorde en del forsøk. Her er det bare bokeierens navn som mangler.

Den ledende ex libris-kunstneren under okkupasjonen 1940— 45 var uten tvil Albert Jærn (1 893—1 949). Han skal ha tegnet bortimot 500 forskjellige ex libris, og ga ut en lang rekke mapper med sine arbeider. Her demonstrerer han en sjelden genre, nemlig bokeierens portrett, som i dette tilfelle også er kunstnerens.

Resultatet leveres her på din Ideblogg torsdag  7. febr. kl 13:00

 

Lykke til mvh

Wictor & Marius