Barnebok

Jeg lagde en barnebok som jeg skrev sammen med sønnen min Raphael da han var
5 1/2. Illustrasjonene er noe svakefordi skanneren ikke klarer å registrere de lyse fargene. Jeg har brukt en tynn tusj og vannfarger for å lage illustrasjonene.

Du kan lese boken her:    APEPRINSEN

Leave a Reply