Oppdatering på semesteroppgaven

Da har vi jobbet en uke med semesteroppgaven, og jeg føler jeg har kommet godt i gang. Jeg startet med websiden og laget en skisse over hvordan jeg ville den skulle være. Jeg snakket med firmaet, Bugge & Olsen, og de var veldig fornøyde med den løsningen jeg hadde kommet frem til. Det var viktig for bedriften at websiden skulle være enkel, det føler jeg at jeg fikk til. Her er min skisse for websiden:
Untitled-2

Jeg jobber med å få rettigheter over noen bilder som jeg vil bruke på nettsiden og å få tekst som også skal inn på siden. Men fremover nå skal jeg først og fremst jobbe med å bygge opp siden, jeg lager den først i dreamweaver, så skal jeg prøve å legge den inn i WordPress.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ 9 = eleven

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>