Komposisjon/plakat

Vi fikk i oppgave å lage en plakat, bygd på komposisjonsprinsippene vi har lært om på skolen. I tillegg skulle vi sette opp en enkel komposisjon med noen få objekter.

Plakat

Jeg har tatt utgangspunkt i en kunstutstilling, som foregår på et jorde. Derfor tittelen “Helt på jordet”. Ut i fra bildet kan utstillingens navn tolkes på ulike måter, spesielt fordi Barack Obama er merget inn i bildet i forgrunnen. Er han “helt”, eller helt på jordet:-) Har forsøkt å få til dybde ved å plassere ulike objekter i forskjellig avstand. Har tatt utgangspunkt i 3 hovedelementer (grupper), og forsøkt å få til det gyldne snitt på høyre side, ved at tynden i bildet ligger her (forgrunnsfigurer og tekstfelt).komposisjonsoppgave_ferdig

Komposisjon/øvelse med 3 objekter:komposisjonsovelse_2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


× nine = 18

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>