Mine 5 beste arbeider.

Gjennom mitt år på idefagskolen har jeg gjort endel film oppdrag og har derfor fått mindre tid til andre ting. Under ligger det jeg synes er mine beste arbeider fra forskjellige programmer.

I denne videoen har jeg brukt Finalcut for å sette sammen bildene som er tatt sammen til en video.

Denne “headeren” er laget i illustrator, har brukt denne som header på en side jeg hadde for meg selv.

En webside laget i Dreamweaver, kodet fra bunn. Det er en liten portfolio side.

Denne videoen er laget den første uken på skolen hvor vi hadde et “bli kjent prosjekt”. Jeg har brukt Final Cut til å redigere materialet.

 

DNV – Animatic prosjekt

Vi har over lang tid holdt på med et prosjekt for DNV (Det norske Veritas) hvor vi skulle lage en animatic som viste hvordan de kunne dele ideer seg i mellom. Under ligger 2 utkast fra prosjektet.

På dette prosjektet så jobbet Veronica Poer, Anette Herwell og meg selv sammen i en gruppe.

Utkast 1

Utkast 2

WordPress!

Den siste uken har vi holdt på med WordPress å hvordan man lager et theme fra scratch. Vi fikk i oppgave å lage eller tweeke et theme å gjøre det til vårt eget theme. Jeg begynte å tweeke først, og når jeg ble ferdig med det begynte jeg med et annet helt fra scratch. Legger ut et bilde som viser hvordan den siden jeg lager fra scratch vil se ut siden den ikke er ferdig.

Link til den ferdige siden min er http://www.coffeandmilk.com/marius

 

Stilarter

Pop art/Popkunst:

Betegnelsen «popkunst» kommer av «populærkunst», og henviser til denne kunstretningens fokus på temaer og teknikker hentet fra masse- og underholdningskulturen. Jeg liker bruken av sterke farger i popkunsten. Minner om 70′tallet og hippie tiden.

Art Nouveau:

På 1800-tallet dreide mye av arkitekturen og kunsten seg om å kopiere tidligere stilepoker.
Mot slutten av århundrede kom ideene om en ny, særegen stil. Art Nouveau er det fransk/belgiske
navnet på denne stilarten. Navnet betyr ?den nye kunsten?. Denne stilarten kan man finne både i
Europa og USA. Stilen hadde naturen som inspirasjonskilde. Linjene var organiske, med
motiv fra dyre- og planteliv. Denne stilen kalles ofte jugendstil etter det tyske bladet ?Jugend?
som ble utgitt i München fra 1896. På verdensutstillingen i Paris i år 1900 fikk stilen sitt store internasjonale gjennombrudd.
Dette fikk stor betydning for arkitekturen. Stilretningen hadde betydning for flere
kunstformer; plakatkunst, maleri, skulptur, smykker, tekstiler og møbler.
Bruken av ornamenter og forkjærligheten for gamle og dyre håndverkstradisjoner bidro til at art
nouveau fikk kort levetid. Ved utbruddet av første verdenskrig var epoken over.
Art Nouveau var forløperen til funksjonalismen som faktisk er en sterk motsetning til art nouveau.
Funksjonalismen har minimalisme som et av sine mest kjente særtrekk. Idealet var å gjøre omgivelsene
både vakre og funksjonelle, samtidig som forbindelsen mellom tradisjon og ny teknologi skulle bevares.

Abstrakt ekspresjonisme:

Abstrakt ekspresjonisme, også omtalt som The New York School, var en kunstnerisk bevegelse som dominerte amerikansk kunst i tiårene etter andre verdenskrig. Det var den første kunstretningen i USA som fikk internasjonal betydning, og den betydde det endelige skifte av sentrum i kunstverdenen på 1900-tallet, fra Paris til New York. Betegnelsen abstrakt ekspresjonisme ble først brukt om Vasilij Kandinskijs malerier i 1919, men ble senere brukt for å beskrive arbeidene til en gruppe malere som arbeidet i New York på begynnelsen av 1940-tallet. Kunstnere som Jackson Pollock og Willem de Kooning produserte en ny type bilder, hvor interessen lå i å finne fram til et direkte og autentisk uttrykk på lerretet som kunne uttrykke kunstnerens indre følelser og underbevissthet. Termen «abstrakt ekspresjonisme» rommer flere og innbyrdes svært ulike stiler og type kunstnere, og flere av kunstnerne som falt inn under denne karakteristikken var verken spesielt abstrakte eller spesielt ekspresjonistiske. Action painting, American-style painting og color field var andre begreper som ble brukt for å beskrive denne kunsten. Den abstrakte ekspresjonismen fikk sitt endelige gjennombrudd i 1951 med en stor utstilling på Museum of Modern Art i New York, kalt Abstract Painting and Sculpture in America.

Grafitti:

Graffiti er tekster eller tegninger som blir malt eller risset inn på offentlige steder, for eksempel på vegger
og murer, eller underganger som oftest anonymt. I hiphopmiljøet blir disse gjerne omtalt som pieces
og kunstnerne omtales som writers. Graffiti blir av mange ansett som hærverk og visuell forsøpling av offentlige
fellesrom, særlig av dem som eier bygningene som blir dekorert eller tilgriset. Proponenter mener derimot at innskriftene
og bildene forskjønner kjedelige miljøer eller at de uttrykker viktige meninger og følelser. Graffiti kan inndeles på forskjellige måter,
etter innhold, form, plassering og lignende. Noen som nevnes er politisk graffiti, religiøs graffiti, kunstgraffiti (street art), navn og taggs,
kjærlighetserklæringer, hetsing, kommunal graffiti, latrinalia (do-graffiti) oghiphop-graffiti. Listen er ikke uttømmende og gruppene vil ofte kunne overlappe. I tillegg finnes undertyper og særfenomen.
Et eksempel er tidenes kanskje mest globalt utbredte tagg: “Kilroy was here”. Kilroy skal ha vært
en us-amerikansk stålinspektør som under 2. verdenskrig godkjente materialer med denne setningen og ble
gjort til maskot og spredt over hele verden av verftsarbeidere som ble innkalt til militærtjeneste.
I omfang antas den politiske graffitien å ha vært størst fram til 80-tallet, da den i mange land i
stor grad har blitt overtatt av såkalt hiphop-graffiti, som dekker både tagging og gatekunst i glidende overgang.

Surrealisme:

Ordet surrealisme betyr over realiteten eller utover realiteten. Bevegelsen ble fra 1921 anført av
den franske forfatteren og kritikeren André Breton. Den søkte menneskets egen virkelighet i det
ubevisste og brukte inntrykk fra rus og drøm som inspirasjonskilde. Den forsøkte å utvide
bevisstheten og virkeligheten på globalt nivå og å forkaste alle gjeldende verdier. Surrealismen
innebærer derfor en anarkistisk oppfatning av kunsten og av verden. Surrealismen var påvirket
av Sigmund Freud og hans tanker om det underbeviste. Sigmund Freud betraktet fornuften som
en vokter som hindret adgang til dette lageret. De utviklet derfor diverse teknikker for å låse opp
det ubevisste. Automatskrift er kanskje den mest berømte av deres teknikker for å unngå bevisst kontroll
av det kunsteriske prosessen. Det som inspirerte kunstnere var blant annet Freuds teorier om drømmenes betydning,
og dadaistenes mening om at kunsten var blitt for bundet av tradisjoner. Surrealistene hevdet
at man måtte hente inspirasjon til kunstnerisk arbeid fra underbevisstheten, drømmer og fra
våre instinkter, ikke fra det man har opplevd og erfart. Italieneren Giorgio de Chirico regnes som en
av foregangsmennene til bevegelsen med sine «metafysiske» bilder. Den første surrealist-utstillingen
ble holdt i Paris 1925. I 1929 hadde Salvador Dalí sin debututstilling i samme by. Hans hallusinatoriske
drømmelandskaper, malt med skarpe detaljer i en gammelmesterlig akademisk stil, påvirket sterkt den
surrealistiske bevegelsen. Hans bilder forestiller ofte gjenstander i øde, ørkenlignenede landskaper.
Dette er for så vidt kjente ting, men satt sammen på en merkelig måte. Blant de ledende surrealistiske
kunstnerne i 1920-årene foruten Dalí var Max Ernst, René Magritte, Yves Tanguy, Joan Miró,
Hans Arp og Alberto Giacometti. Selv Picasso ble av Breton regnet med til bevegelsen.

Kubisme:

Kubisme er en kunstretning som oppstod omkring 1907. Navnet kubisme kommer av det greske
ordet kybos som betyr terning. Kubismen blir ansett å være en av de viktigste kunstbevegelsene siden renessansen,
og hadde stor påvirkningskraft på europeiske malerier og skulpturer på begynnelsen av 1900-tallet. I 1907 ble det
holdt en minneutstilling over maleren Paul Cézanne. Cezanne hadde vært opptatt av hvordan en kunne forklare
formene i naturen ved hjelp av geometriske figurer som terninger, kuler og kjegler. Og med inspirasjon fra
Cézanne skapte Picasso og maleren Georges Braque kubismen, hvor motivet ble brutt opp i geometriske
enkeltformer. Picasso malte samme året som minneutstilling et bilde som heter Pikene fra Avignon, og
dette blir regnet for det første kubistiske maleriet. Picasso og Braque, arbeidet i mange år med å
analysere gjenstander de hadde foran seg. De forenklet dem og bygget dem opp som geometriske
former. Et menneske fikk da foreksempel en kule til hode, og en sylinder til overarm. I tillegg til de
geometriske formene var kubistene opptatt av afrikansk kunst. Kvinnene på Picassos bilde «Pikene fra
Avignon» har ansikter som ser ut som afrikanske masker. Med kantete trekk og med fordreide kropper.
Kubistene malte ikke et motiv bare fra en bestemt kant, men viste motivet som om det er sett fra forskjellige
steder på samme tid. Dette var et forsøk på å presentere motivet på en så helhetlig måte som mulig. Ofte vil disse
planenes overflate møtes med kanter som ikke viser noe gjenkjennelig dybdeperspektiv. Bakgrunnen og motivets
plan møter hverandre på en måte som skaper bare en overfladisk dybdefølelse; noe som regnes som en av
karakteristikkene ved kubismen. Kubismen var en komplett og klart definert estetikk. Kubismen var i
konstant forandring, og den deles inn i tre hovedfaser: fasett-kubisme, analytisk-kubisme og
syntetisk-kubisme. De mest kjente kunstnerne innen kubismen var Georges Braque, Pablo Picasso, Juan Gris og Fernand Leger.


Inspirasjonkilder og referanser!

Natur:

Naturen har mange forskjellige landskap og er en god inspirasjonskilde for meg. Jeg bruker naturen i nesten hver eneste film jeg produserer. Det å filme for eksempel himmelen om natten blir et veldig fint resultat for det er så mye som skjer der som vi vanligvis ikke ser med det blotte øyet.

Naturen har en stor påvirkning i hvordan de forskjellige scenene blir og spiller en stor rolle i filmproduksjon.

Arkitektur:

Arkitektur inspirerer meg fordi det er så mye forskjellig og det er eldre arkitektur som jeg liker best. Flassete betongvegger, gamle murvegger, råttent hus, eldre bygninger og slott.

Reiser/Kultur:

Reise til forskjellige land for og se forskjellige landskap og kulturer er også en stor inspirasjonkilde.

Det er så stor forskjell på landskapene rundt om i verden, alt fra ørken til store skoger.

Familie/Venner:

Familie og venner kan være en stor inspirasjon, deres meninger og ideer tar ofte en stor del av et ferdig resultat.

TSO Photography:

En filmskaper av kjente time-lapse filmer er Terje Sørgjerd, han har fått vist mange av sine videoer i  CNN, NBC, Dicovery Channel og mange flere kjente tv’kanaler. Han er veldig kjent for filmene “The Arctic Light”, “The Aurora” og “The Mountain”. Jeg blir veldig inspirert av alle arbeidene hans. Han klarer å fange de fineste øyeblikkene på film og vet akkurat hva som skal til for å få et bra resultat.

Musikk:

Musikk kan gi meg mange ideer til filmer, hører jeg en litt rolig sang kan den gi meg inspirasjon om en fin timelapse film, hører jeg en musikk med litt mer fart kan de gi meg inspirasjon til å lage en skifilm med mye fart å action i.


 

Den besatte Fungusjakten!

Denne uken har vi hatt et filmprosjekt og jeg var på gruppe med Veronica og Anette.
Vi har hatt et veldig bra sammarbeid igjennom hele prosessen, jeg lot jentene ta seg av mesteparten av redigeringen siden jeg har gjort det ganske mye.

 

HTML og CSS

Nå har vi holdt på med DW en stund og føler at jeg har fått laget en nokså grei nettside/r. Har laget 4 forskjellige design men endte opp med et som jeg ble veldig fonøyd med. Jeg har holdt på med nettdesign en god stund, har hatt mitt eget domene hvor jeg har laget nettside som ble brukt til å vise filmer av et skiteam. Jeg har fått en del spørsmål fra andre i klassen men det har også gjort at jeg har blitt klar over ting jeg har glemt osv, så tusentakk.

http://www.nettkringkasting.no/~mariuss

Her får du opp 2 av de sidene jeg har laget. Du kan navigere deg rundt å ta en titt.

Jeg har laget ting jeg ALDRI har prøvd før som en 3D kube i design1 og den slideren som jeg lagde i design2. Litt annet oppsett enn hva jeg er vandt til bare for å bli vandt til andre ting. Jeg har kun brukt koding for å lage siden.

Ha en fin dag.