White expo

 Den første oppgaven vi fikk på skolen gikk ut på å skape et “rom” av hvit kappa-papp, med frie tøyler, de eneste kriteriene var at grunnflata/gulvet måtte være 5 m x 3 m i målestokk 1 : 20 og at modellen skulle inneholde minst 3 flater. Etter mange andre ideer valgte jeg å lage en ugle. I og med at alt skulle være hvitt, måtte jeg dele opp uglen i flere deler slik at formen kom tydelig frem. Jeg bestemte meg da for at jeg ville at uglen skulle kunne ses fra alle vinkler, så hovedfiguren står på midten av grunnplata, og så er den bygd utover med like mange deler i begge retninger.

Om jeg kan si det selv, er jeg veldig fornøyd med den første oppgaven min på skolen.