Semesteroppgave

Oppsummering, evaluering og tilbakeblikk

Beskrivelse av endelig produkt
Det endelige produktet til semesteroppgaven er en webside kodet med HTML, CSS og jQuery, som inneholder en parallax scrolling effekt. Jeg har også designet logo, laget alt av illustrasjoner og andre designelementer på siden, sett vekk ifra skyene som er en gratis Photoshop brush. Temaet til siden handler om menneskers søvnstadier, men det er lagt større vekt på selve designet av websiden, illustrasjonene og funksjonaliteten. Det er med andre ord ikke meningen at det skal fungere som en læringsside eller oppslagsverk. Websiden er heller ikke optimalisert for mobile enheter, da dette ikke har gått innunder prosjektet. Brandet til siden har jeg kalt for Sleep Tight. Et annet mål med semesteroppgaven var at siden skulle kodes uten bruk av plug-ins, dette har jeg klart å oppnå.

I tillegg til dette har jeg utarbeidet en profilmanual laget i InDesign. Profilmanualen er lagt opp på en egen nettside sammen med mappeinnleveringen. Nettsiden er laget i forbindelse med semesteroppgaven, men i motsetningen til Sleep Tight, har jeg her brukt en gratis plug-in som heter Galleria.

 Tilbakeblikk i forhold til produksjonsplan og evaluering av oppgave
Jeg har stort sett klart å holde meg til den originale tidsplanen med tanke på ferdigstilling av produktet. Enkelte områder har jeg brukt lenger tid på enn antatt, mens andre områder har gått raskere enn jeg trodde. Jeg brukte blant annet ca en uke mer på å ferdigstille logoen enn jeg hadde regnet med. Dette gikk dermed utover illustrasjonsprosessen, som igjen gikk ut over tiden til websiden. Siden jeg har regnet med å jobbe i både helger og feriedager, har jeg fått “hentet inn” den tapte tiden, slik at jeg fortsatt har hatt den siste uken til ferdigstilling av semesteroppgaven. Den siste uken hadde jeg jo også satt opp som et sikkerhetsnett for meg selv om noe ikke skulle gå etter planen. Jeg hadde også satt opp at jeg hele tiden skulle prøve å se relevante tutorials og jobbe med en testside, dette har jeg ikke fått helt gjennomført etter planen, og det ble mer en intensiv periode når jeg holdt på med utarbeidelsen av selve nettsiden. På mange måter fungerte det veldig greit siden jeg da hadde alle elementene til siden ferdig. I utgangspunktet hadde jeg også tenkt at jeg ville prøve å få siden til å scrolle horisontalt, jeg klarte å lage et veldig enkelt oppsett hvor jeg fikk det til. Problemet var at det var veldig buggy, og fungerte ikke optimalt med museshjulet. Jeg måtte dessuten ty til en ekstern jQuery plug-in for å kunne kode opp mot musehjulet.

Når jeg begynte å kode selve siden på alvor, jobbet jeg hele tiden med siden ut ifra en vanlig vertikal visning. Tanken var å få alt til å fungere i vertikal form, og så eventuelt prøve å få den i horisontalt format. Når alt kom til alt bestemte jeg meg for å la websiden være i vertikal form. Mye av grunnen til at jeg bestemte meg for det, var at det lå mye prøving og feiling med tanke på hvordan bildene oppførte seg i forhold til hverandre. Dette var eventuelt noe jeg da måtte ha gjort helt på nytt om jeg skulle fått det til å fungere i horisontalt format. En annen grunn til at jeg lot den være som den er, er fordi jeg syntes det fungerte veldig bra utseendemessig og navigasjonsmessig. Jeg ville også få tid til å designe en profilmanual samt mappeinnlevering med tilhørende nettside.

Jeg føler selv at jeg har lært utrolig mye av denne semesteroppgaven. Det er alltid en utfordring å holde seg til en fastsatt tidsplan, og syntes det er viktig å sette små deadlines for seg selv. Jeg har fått jobbet en del med tegning i Photoshop og øvd meg på fargeleggingsteknikker, det er noe jeg ikke har jobbet så mye med fra før av. Den største utfordringen har vært det å prøve å forstå jQuery. Jeg ser nå i ettertid at det kanskje har vært et litt ambisiøst mål å skulle lære seg et kodespråk i løpet av noen uker, men det var vel aldri helt målet heller, og man må jo begynne et sted. Jeg forstår i alle fall de grunnleggende elementene med Javascript og jQuery, nok til at jeg kan til dels manipulere det og skrive enkle koder. Jeg hadde nok ikke klart å gjennomføre oppgaven uten kjempefine ressurser på Internett pluss lærebøker.

For å lese mer om selve arbeidsprosessen min kan du trykke på Semesteroppgave under Kategorier.

Ressurser: