Logoforslag SensoCure

Vi har alle fått i oppgave om å lage et logoforslag for selskapet SensoCure, som har kommet med en revolusjonerende ny biosensor som bare er en millimeter i diameter, og måler blodgjennomstrømming både før, under og etter en operasjon. Med tiden kan den også brukes til andre kroppsrelaterte målinger hvor den kan feks sjekke hvordan det går med et transplantert organ.

Her er mitt forslag:

 Jeg har brukt fonten Corbel, og lillafargen har en CMYKverdi på: 63, 74, 30, 12. Jeg har prøvd å tenke i en minimalistisk retning, med få elementer og farger. Selve symbolet er en S og en C kombinert. Grunnen til at jeg har valgt det som mitt symbol, er at jeg ikke ville låse meg for mye i det at sensoren måler blodgjennomstrømning, siden bruksområdene mest sannsynlig vil forandre seg med tiden og ekspandere. Jeg ville derfor holde det stilrent, med et logoelement som tar utgangspunkt i selve navnet. Lilla har jeg valgt fordi det er en farge som står for gode avgjørelser, rolighet og nobilitet. Jeg tenker at dette er et medisinsk instrument som kommer til å være det beste innenfor sitt felt, samtidig som det skaper trygghet (rolighet) for pasienten, og kan føre til gode avgjørelser for helsen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


2 + = ten

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>