rendering, har nå begynt å rendre ut sekvensene, har satt opp 6 kameraer, hvor fra ca 200 – 300 frames skal rendres ut, skal samtidig ha en turntable med breakdown, som tar ca 500 frames, alt i alt blir det bortimot 2000 frames, hver render tar nå 17 – 12 minutt,

cicada flower

 

 

da var jeg ferdig med environmenten en enkel blomster eng gresstrå blomster og “image based lightning” for refleksjoner og bakgrunn, lyssettinga er “directional light” og ambient occlusion for kontakt skygger

flower2

animering, insektet skal fly og lande på en blomst, animeres så det er i slow motion, vinge slag osv,,

anim anim2

shader og render testing, har også lagt til pels på det meste av geometrien, lyssetting kommer til å bli directional light, image based lightning (for refleksjoner), og mental ray sin ambient occlusion, som ligger i mia materialene, det var den minst tidkrevende måten å få lyst opp på,

da gjennstår rigging av insektet, bygge en environment rundt det og animere,

cicada30 cicada29 cicada32