Logo

Velkommen til Ideblogg

Login eller Registrer deg på IDEBLOGG


Registrering er stengt.

Sorry, akkurat nå er vi midlertidig stengt for registrering!

Men, fortvil ikke. Gi oss beskjed eller send en mail til admin@ideblogg.no og vi åpner for registrering..

Glemt Passord?

Et nytt passord blir send deg på mail.

Login

TVprod

TVPRODUKSJON

Vil du lage fremtidens TV? På Idefagskolen lærer du faget gjennom praktisk arbeid. I ett intenst og innholdsrikt år får du være med å produsere egne TV-sendinger. Du jobber direkte med oppdragsgivere, du får kontakt med bransjen, innsikt i hva som kreves og muligheter til å tilegne deg de ferdighetene du trenger for å nå frem. Er du fotograf, redigerer, regissør eller produsent… om et års tid?

Fremtiden er nå!
Teknologien er blitt tilgjengelig for alle og barn vokser opp med et kamera i den ene hånden og softisen i den andre. Kommunikasjon med bilde og lyd blir en naturlig del av hverdagslivet. Vi står midt i en revolusjon der mediene smelter sammen og teknologien blir allemannseie. I HD, bredformat og med surroundlyd. Går vi langt nok tilbake i tid ser vi en parallell til utviklingen innen de audiovisuelle medier hvis vi ser på utberedelsen av skriftspråket. Dette var også noe eksklusivt, forbeholdt en fåtallig elite, før utvikling av demokrati og velferd etter hvert gjorde det til allemannseie. Men, ble vi alle dermed forfattere? Selvfølgelig ikke. Slik er det også med TV- og videoproduksjon. Det er det å beherske håndverket og inneha de nødvendige faglige ferdigheter som skiller den profesjonelle fra amatøren. På Idefagskolen tar vi konsekvensen av dette og tilbyr en utdanning som er overveiende praktisk – og yrkesrettet.

Hva inneholder studiet – hvordan lærer du?

På Idefagskolens linje for TV-produksjon vil du lære å formidle historier og opplevelser ved hjelp av bilde, lyd og lys. I løpet av skoleåret jobber vi med mange forskjellige genre – nyheter og reportasje, dokumentariske fremstillinger, drama, musikkvideo, reklame og oppdragsfilm. Du vil jobbe alene og i team, under veiledning av lærere som samlet har bred erfaring fra arbeide med TV- og videoproduksjon. Du har hele tiden tilgang til alt du trenger av utstyr for opptak og redigering. Det legges stor vekt på at studentene så raskt som mulig skal komme i gang skal med praktisk produksjon og det er det praktiske, produksjonsrettede arbeidet som er i fokus gjennom hele studiet.

I samarbeid med TV Vestfold gir vi deg også muligheten til å arbeide med studio-/flerkameraproduksjon i et moderne, profesjonelt miljø, under mediehuset Tønsberg Blads tak. I løpet av skoleåret lager vi også et eget studentmagasin som legges ut på web.

Allerede tidlig i studiet vil du delta i produksjoner for aktører i nærings- og samfunnsliv – og du får raskt forståelse for hva det virkelige yrkeslivet krever av deg. Du skal takle korte tidsfrister og arbeid under press. Alt dette er verdifull og attraktiv kompetanse for fremtidige arbeidsgivere.

Gjennom Idefagskolen får du selvfølgelig også anledning til å knytte kontakter med TV-selskapene og produksjonsmiljøene, noe som ofte letter veien til en jobb innenfor bransjen. Dette skjer bl.a. gjennom en praksisperiode i vårsemesteret.

Hva blir du?
Fjernsynskanalene og produksjonsselskapene rekrutterer stadig nye medarbeidere og fagområdene i TV-bransjen er mange og av ulik karakter. Idefagskolen vektlegger foto, redigering og bilderegi. I bransjen etterspørres særlig fotoredigerere og videojournalister (VJ’s). Begge deler krever at du behersker både foto og redigering, har et godt regiblikk – og ikke minst at du kan formidle en historie. Et grunnleggende faglig element i hele utdanningen er derfor å bli en god historieforteller, uansett om du skal jobbe med underholdning, drama eller nyheter.

De viktigste redigeringsprogrammene vi bruker er Avid Media Composer, Final Cut og Avid Liquid Edition. På kamerasiden benyttes både mellomformater og store formater (skulderkameraer).

Det er også mulig å sikte mot andre fagområder og de som ønsker å bli for eksempel innspillingsleder, produksjonsleder, script, bildemikser, regissør, eller kanskje produsent, gis selvfølgelig anledning til å vinkle studiet mot disse feltene. Vi forsøker så tidlig som mulig i studieåret å gi elevene oppgaver som er relevante i forhold til ønsker om spesialisering.

Tar du steget?

TV-produksjon på Idefagskolen passer godt som en fortsettelse for deg som går Medier og Kommunikasjon på videregående skole, men også for deg som ikke nødvendigvis har denne bakgrunnen men som har riktig innstilling og motivasjon for faget.

Vi finner vi ofte tidligere studenter på rulletekstene. De arbeider som fotografer, redigerere, bilderegissører eller fyller andre funksjoner i et TV- eller produksjonsselskap.

Vi gir deg stor frihet og mange muligheter i studiet. Ta utfordringen og utnytt disse på best mulig måte.

Noen får oppfylt sine drømmer, men det krever innsats. Vil du lykkes i TV-bransjen, må du arbeide målbevisst, seriøst og hardt!

Vi kan gi deg en god start. Kanskje blir det en drømmestart. Resten er opp til deg.