Progress!

Progress!

Denne uken har jeg kodet ferding programmet som tar ett bilde fra alle kameraene i en scene og lagrer dem i mapper i henhold til hvilken “pakke” bildet hører hjemme i. koden tar også å fjærner alle objekter som ikke hører hjemme i den “pakken”

exempel på kode:

IEnumerator Pakke1Photo() {

AllePakkeAssets.SetActiveRecursively(false);

Pakke1Assets.SetActiveRecursively(true);

yield return new WaitForSeconds(2);

for(int cnt = 0; cnt < Pakke1Cameras.Count; cnt++) {

AllCameras.SetActiveRecursively(false);

Pakke1Cameras[cnt].active = true;

yield return new WaitForEndOfFrame();

Texture2D screenShot = new Texture2D(resWidth, resHeight, TextureFormat.RGB24, false);

screenShot.ReadPixels(new Rect(0, 0, resWidth, resHeight), 0, 0);

screenShot.Apply();

Pakke1Cameras[cnt].camera.targetTexture = null;

byte[] bytes = screenShot.EncodeToPNG();

string filename = Application.dataPath +”/../../Presentasjon/Pakke1/”+ Pakke1Cameras[cnt].name + “.png”;

System.IO.File.WriteAllBytes(filename, bytes);

if(cnt == Pakke1Cameras.Count -1){

StartCoroutine(Pakke2Photo());

}

}

yield return 0;

}

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Du kan laste ned windows versjonen her

Du kan laste ned Mac versjonen her

 

Comments are closed.