Logo

Logoen for prosjektet mitt består av illustrasjonen Jeremia Von Nilsen som også er frontfiguren i boken. Det er bevisst valgt å ikke ha med tekst i logoen, dette begrunnes med at teksten, som ville vært “Jeremia Von Nilsen”, vil i noen tilfeller bli for ruvende og ta for mye av oppmerksomheten fra illustrasjonen. Eksempler på dette kan være når logoen skal plasseres på en bokrygg, en penn eller andre gjenstander der logoen må være i et lite format. Da vil det også være tilfelle at teksten vil bli så liten at det ikke går ann å lese den.

Logoen består av kun strekene på Jeremia, og en hvit fyllfarge i logen som skal plasseres på sort bakgrunn. Jeg mener denne versjonen egner seg bedre som logo enn den som er fargelagt, da det vil være vanskelig å eksakt gjengi alle sjatteringene og fargespillet i den fargelagte versjonen.

Her er en skala som viser når logoen skal skifte fra sort til hvit.

Avstanden til elementer rundt logoen skal tilsvare lengden fra Jeremias kropp og ned til føttene. Føttene kan gå kant i kant med andre elementer.