Fonter – stroke – brush

Font:
Fontene jeg har valgt å bruke heter Roboto og Dandelion in the spring. Begge fontene er funnet på www.dafont.com. (Klikk på fontene for å åpne dafont-sidene deres) Roboto er den fonten som blir brukt til teksten i boka. Dette er en enkel og lett leselig font som jeg mener egner seg godt til barneboken min. Roboto-fonten har flere forskjellige versjoner, blant annet; regular, light og thin. Jeg har valgt å bruke light versjonen, da blir ikke fonten for fet, men heller ikke så tynn at den ikke vil syntes på web.
(Regular versjonen blir brukt kun på “Tekst og illustrasjon av Maja Furuhaug” som står på siste side i boken)


Dandelion in the spring blir brukt på overskriften på boken, samt på den tilhørende nettsiden. Dandelion in the spring har i mine øyne et lekent uttrykk som jeg mener passer godt til en barnebok. Men denne fonten vil ikke egne seg til hovedtekst i boken, da den ikke er like lett leselig  som Roboto.


Stroke:
På illustrasjonene jeg har laget i illustrator har jeg i hovedsak brukt en stroke som heter artistic paintbrush drybrush 5. Dette er en stroke som gir det litt røffe og “tegnede” preget på illustasjonene som jeg ønsker. På øynene til illustrasjonene har jeg brukt en stroke som heter artistic paintbrush 1.

Artistic paintbrush drybrush 5.


artistic paintbrush 1.

Brush:
Jeg helt fra starten av oppgaven hatt et ønske om at illustrasjonene mine skal ha et malt preg. Ved å bruke en brush jeg fant på www.qbrushes.com har jeg skapt litt liv i fargene på illustrasjonene. Jeg brukt photoshop som verktøy for å farglegge illustrasjonene, jeg har gått frem ved at jeg først har fargelagt den ønskede formen med en helt vanlig brush, for deretter å bruke brushen fra www.qbrushes.com med lignede, lysere og mørkere farger.
Dette er et bilde av hvordan brushen ser ut.