Karakterene

I dette innlegget vil jeg vise frem arbeidsprosessen med, skisser av og ferdige illustrasjoner som er med i boken min.

JEREMIA VON NILSEN
Jeremia Von Nilsen er hovedfiguren i oppgaven min. Prosessen med å tegne Jeremia begynte med at jeg tegnet 20 raske ulike skisser.


Jeg valgte ut de jeg var mest fornøyd med og jobbet videre med de.


Jeg bestemte meg tidlig for at illustrasjonene i boken min skulle ha en enkel strek, og være mer “barnetegning-aktig” enn naturtro. Etter endel tegning kom jeg frem til  skissen jeg ville jobbe videre med.


Da skissen var ferdig, scannet jeg den inn og åpnet den i illustrator, hvor jeg brukte pentool for å trace den. Først brukte jeg en helt enkel stroke, men jeg følte ikke at Jeremia fikk det uttrykket jeg ønsket. Etter å ha testet ut litt forskjellige strokes, fant jeg frem til artistic paintbrush drybrush 5. Denne stroken ga Jeremia det litt røffe preget jeg var ute etter.


Etter å ha tegnet Jeremia ferdig i illustrator laget jeg ett fargekart og gikk jeg over til å fargelegge i photoshop. Der brukte jeg en brush du kan leser mer om HER samt burntool for å skape litt skygge og spill i illustrasjonen.

 


Det er brukt forskjellige illustrasjoner av Jeremia i boken, den figuren du ser ovenfor, Jeremia med ørepropper i nesa og Jeremia som slapper av i spindelvevet sitt.

ROTTERONNY
Da Jeremia var ferdig tegnet hadde jeg klare rettningslinjer for form og uttrykk jeg ville følge. Jeg ønsket at alle illustrasjonene skulle ha samme stroke, og at de skulle fargelegges på samme måte.

RotteRonny er en stor og skummel rotte som Jeremia møter på i løpet av fortellingen. Jeg har tegnet RotteRonny sett fra et froskeperspektiv for å få han til å virke stor og skummel.

Jeg tok skissen inn i illustrator og tracet den med samme stroke som Jeremia.

Etter å ha fått litt konstruktiv kritikk endret jeg måten han har hendene sine på slik at de ble mer tydlige.

RotteRonny er fargelagt på samme måte som Jeremia.

PEDER
Peder er Jeremias følgesvenn på hans reise fra Spania til Norge. Jeg har brukt samme fremgangsmåte på Peder som på de andre illustrasjonene. Først skisset jeg noen forslag, og kom frem til en skisse jeg ville bruke.

Jeg brukte pentool i illustrator for å tegne over. Stroken er den samme som på Jeremia og de andre illustrasjonene.

Tilslutt brukte jeg photoshop for å fargelegge han.

MARIHØNA
Marihøna sitter i skranken på flyplassen i Madrid. Jeremia syns hun er veldig vakker med de lange flotte øyevippene sine.


Marihøna er tegnet i illustrator med samme stroke som de andre illustrasjonene.

Da jeg skulle fargelegge marihøna i photoshop flyttet jeg hodet hennes litt ned slik at kropp gikk over i hodet uten noe mellomrom. Det gjorde jeg fordi ingen av de andre illustrasjonene har hodet adskilt fra kroppen.

SERGIO
Sergio er en liten tilleggsfigur i boka som går igjen som en link på nettsiden, hvor du kan lese mer om han. Han er kjæledyret til Jeremias familie.

Han er tracet og har samme stroke som de andre illustrasjonene.

Og fargelagt på samme måte.

JEREMIAS LOMMEBOK
Lommeboken har jeg laget for å illustrere at Jeremia ikke har penger til å kjøpe seg en flybillett. Det viser jeg ved at det flyr fluer rundt/ut av den når han åpner den. Jeremia har såklart et bilde av familien kjæledyr Sergio i lommeboken sin.

Lommeboken er scannet inn og tracet i illustrator med samme stroke som de andre illustrasjonene. Det samme er fluene.

Illustrasjonene er fargelagt i photoshop på samme måte som de foregående.

SJOKOLADE I ESKE
Dette er en eske med en liten sjokolade i, som Jeremia får av Peder når de er i Belgia. Jeg har ikke håndtegnet noen skisse på denne esken, men startet i illustrator med samme stroke som de andre illustrasjonene.

Her har jeg gitt sjokoladen litt farge allerede i illustrator slik at den skal bli lettere å se. Etter å ha tegnet ferdig i illustrator åpnet jeg filen i photoshop og brukte samme metode som tidligere til å fargelegge sjokoladen og esken.

I photoshop la jeg på en veldig svak tekstur av revet sjokolade på selve sjokoladen. Denne teksturen er hentet fra www.cgtextures.com

DET BRODERTE KLOAKK-KARTET
I fortellingen har Peder arvet et brodert kloakk-kart over kloakksystemet i hele Europa. I boken vises bare et lite utsnitt av dette kartet slik man kan se på bildet under.

For å få et brodert uttrykk valgte jeg å la streker og tekst bestå av små kryss, som skal ligne kryss-sting man finner i vanlige broderier. Veien Peder og Jeremia skal følge er merket opp i rødt.

For å få et enda mer brodert preg på kartet hentet jeg en textur fra  www.cgtextures.com som jeg la i bakgrunnen.

SPANIAKART
Dette enkle kartet over Spania er laget gor å illustrere hvor Jeremia kommer fra, samt noen av de store byene i Spania. Jeg fant et bilde på nettet som jeg brukte for å tegne ytterstrekene på kartet, og for å se hvor de ulike byene lå. Jeg har ikke tatt med alle byene med tanke på plass når det hele skulle gjøres interaktivt i indesign.

For å få kartet til å se litt mer papir-aktig ut har jeg også her brukt en tekstur jeg har funnet på www.cgtextures.com I indesign har jeg gjort kartet interaktivt ved at når man tar musepekeren over punktene til de ulike byene, så kommer det opp faktabokser med enkel fakta om den byen. jeg har også laget det slik at det kommer en liten lyd når musepekeren er over punktet. Dermed har man også muligheten til å lære noen enkle fakta av boken.