Semestreoppgave – Forside, ikoner og klimaplan

Semestreoppgave – Forside, ikoner og klimaplan

Etter mye testing av bakgrunnsbilder og skriftplasseringer har jeg kommet frem til en endelig forside på magasinet. Jeg har valgt å bruke tre bilder som hver illustrerer noen av områdene Kaffehuset Friele jobber for å fremme bedriftens samfunnsansvar. Det øverste bilde er fra kaffebrenneriet på Midtun i Bergen hvor de har gjennomført flere tiltak for at produksjonen skal være så miljøvennlig som mulig. Bildet i midten er fra en av kaffefarmene hvor Kaffehuset Friele jobber for at kaffebøndenes leve- og arbeidsvilkår skal bli bedre. Det nederste bildet er av små kaffe spirer. Dette bildet skal illustrere arbeidet Kaffehuset Friele gjør for å ta vare på miljøet. De har blant annet investert 2000 klimakvoter i prosjektet Scolel Té (treet som vokser) som er basert på å aktivere lokalsamfunn i å bevare og plante flere trær.

Jeg har også laget en rød knapp som fører til nettbutikken til Kaffehuset Friele. Knappen er inspirert av tilsvarende knapp på på nettsidene deres. Jeg har også laget egne sitatikoner som matcher de andre ikonene. Under ser du en oversikt over symbolene som er blitt brukt i denne utgaven av magasinet.

For artikkelen om klimaplanen til Kaffehuset Friele har jeg laget denne illustrasjonen:

 

Comments are closed.