Semesteroppgave – Gass-illustrasjon

Semesteroppgave – Gass-illustrasjon

Under temaet “Miljø og klima” ligger undertemaet “Miljøtiltak”, en av artiklene innunder her igjen er “Gass”. Artikkelen forteller om hvordan Kaffehuset Friele reduserte CO2-utslippet med ca 500 tonn årlig ved å bytte fra oljefyrt til gassfyrt kaffebrenning.

Som bakgrunnsbilde til artikkelen lagde jeg en illustrasjon hvor jeg tok utgangspunkt i bakenden på en gasstransportbil. Illustrasjonen er laget i Photoshop.

Comments are closed.