Art Deco Poster – Del 2

Art Deco Poster – Del 2

Jeg ville leke mer med Mesh Tool, men denne gangen ville jeg prøve å angripe arbeidet på en litt annen måte enn før. I stedet for å jobbe med mange biter av ett bilde, for så å pusle dem sammen, ville jeg forsøke å jobbe med alt i en eneste mesh. Jeg fant et egnet bilde og satte i gang. Forskjellene mellom metodene føler jeg kom mest frem i overgangene mellom “delene”. Puslespillmetoden ga skarpe kanter, og denne metoden ga myke overganger. Det var enklere å jobbe med flere biter da jeg nå måtte være mye mer forsiktig med hvodan, og hvor mange, linjer jeg brukte for å ikke senere ødelegge for andre områder av bildet.

Vel Vel, her er et bilde av den endelige mesh’en:

Og her er plakaten min:

Leave a Reply