Masse som struktur

Masse som struktur
Da var første oppgave blitt delt ut, og oppgaveteksten var som følger:
“Lag et design i hvor du bruker ord til å danne masse som struktur. Velg en egnet font i Illustrator og skriv ord i forskjellige størrelser, horisontalt og vertikalt.
Velg et tema som f. eks “Musikk, Forfattere, sport, Bil, kultur, Film,” e.a.
Her er et eksempel fra tidl. (studentarbeid June Sagli Holte 08).
Format og stående/liggende velger du selv.
Levers fredag 2. sept. kl 13:00 på bloggen din.”
-
Temaet jeg har valgt å gå for har vært dysleksi. Måten jeg har gått frem på er å finne ord som ofte skrives feil, for så å med vilje skrive dem feil inn i oppgaven. Tanken er at når vi i neste oppgave skal jobbe videre med dette bildet, så skal alle feilene rettes på en fiffi måte :P  Her er bildet jeg har laget nå:

Leave a Reply