MY FONT!

October 30, 2012

Vi har laget vår egen font fra bunnen av. Jeg er relativt fornøyd, en kunne gjort noen justeringer til for å få det perfekt!

Seven logo oppgave!

October 22, 2012

Vi skulle designe en logo for en kunde som vill kalle butikken sin Seven. slik ble resultatet.

Dreamweaver! Først nyttside

October 11, 2012

Vi har laget nettsider, og lagt inn oppgaven Masse i struktur! Her