Oppgave 1 Masse som struktur

Vi fikk i oppgave å lage et slags bilde ut av ord, tenke utforming, komposisjon.
Fyll et ark med ord og tegn i sort/hvitt. Tema er musikk!
Jeg syntes det var litt gøy, har alltid likt disse oppgavene når jeg har sett tidligere
løsninger!:-)

Posted in Mediedesign | Leave a comment

Nytt skoleår!

Da er jeg igang med år nr.2 på Idefagskolen.

Vi er delt opp i 3 grupper på foto og har fått utdelt oppgaver, (Hele skolen er med) i morgen blir det action kl 11. Vi skal slippe et egg fra luften og få det til å lande “elegant” eller fly ned uten å knuse. Vi har fått utdelt diverse ting til hjelp, så som papir, teip, strikk, grillpinner, tusj mm. Da er det bare fantasien som kan stoppe oss! Vi skal også vinkle det til den linja vi går på, så vi får vel ta med noen kameraer i morgen…

Posted in foto2010 | Leave a comment