PANTHERS – Logo for cheerleadings lag i Tønsberg

April 25th, 2012

Dette er gjort raskt, som et forslag til logo!

 

WordPress Theme – fra bunnen av

March 22nd, 2012

Vi skal lage et WordPress theme fra bunnen av ved å designe theme i photoshop, slice det og kode det inn i dreamweaver!

Printscreen:

 

Passe gal

March 8th, 2012

Under arbeid..

Litt grafisk i illustrator

March 7th, 2012

Flash – Annonse for russ.no

February 10th, 2012

Vi har lært oss å jobbe med flash og lagt en flash fil som skal kunne være på nettsiden for russ.no.

Link til flash:

 

flashidefagskolen

Scanfont og Typetool – Lag din egen font

February 7th, 2012

Her har jeg laget en font med min håndskrift.

WordPress – Theme Design

February 7th, 2012

I denne oppgaven skulle vi lage et theme fra bund av eller tweake et som allerede var på wordpress.

Jeg ville prøve meg på å lage et theme fra bunnen av, så jeg startet med å lage alt i photoshop og slicet det opp i forkjellige deler. Så la jeg dette inn i dreamweaver, men da jeg skulle få dette “inn” i wordpress ble dette vanskeligere enn jeg trudde. Derfor valgte jeg å tweake et theme i stede som allerede lå på wordpress.

Inspirasjon og referanser

January 19th, 2012

Denne oppgaven har som mål at vi skal
1 Få kjennskap til diverse stilarter – historie, trender, teknikker.
2 Få kjennskap til diverse kunstnere, regissører, fotografer, designere, illustratører osv,
3 Bli bevisst på hva og hvem som inspirerer oss
4 Kunne gjøre arbeider som viser spor av/speiler disse kildene.
5 Ha tilgjengelig kildemateriale for senere bruk.
6 Bli gode på design.

Oppgavene er:
1. lag en presentasjon av 6 stk. inspirasjonskilder.

Buddhismen

Buddhismens etikk bygger på prinsippene om respekt for alt liv, samt en måteholden livsførsel. Den mentale praksisen fokuserer på etisk-moralsk selvdisiplin, meditativ konsentrasjon, uforbeholden kjærlighet og visdom.

Det jeg liker god med buddhismen er fargene og de organiske formene. Selve buddhastatuen og lotusblomsten. Jeg tror også veldig på karma og oppfatter buddhismen mer som en filosofi.

Street art

Street art er i vid betydning betegnelse på samtlig kunst i bybildet som er ulovlig. Sjablonger blir vanligvis anvendt om bilder som er laget med utklippende sjablonger aamt spraymaling. Tradisjonell graffiti blir laget på frihånd. Teknikken med sjablonger blir dessuten kalt post graffiti.

Utøverne innen street art er anonyme Enkelte har kjente psevdonymer, slik som britiske «Banksy», «Swoon» fra New York og italienske «108». Norske «Dolk» blir gjerne sammenliknet med dem.

Jeg får mye inspirasjon av de forskjellige kunstnerne innen street art og illustrasjonene deres. Jeg har bøker om hvordan man lager forskjellig street art og bilder av kunsten i  Norge spesielt av Dolk.

Naturen

Med natur menes noe som ikke er skapt av mennesker. Det kan bli brukt som motsetning til kultur. Ordet kommer fra latin natura, som betyr ‘fødsel’.

Det er mye i naturen jeg får ispirasjon av! Jeg finner offte ting i teksturene som er i f.eks skyene eller regn på en bilrute. Også årstidene, spesielt vinteren.

Are Kleivan

Are Kleivan er grafisk designer, illustratør og animasjonsdesigner. Han er i dag partner og designer i The Metric System Design Studio i Oslo. Han har utmerket seg og vunnet mange priser blant annet i konkurransen til Visuelt.

Jeg blir inspirert på måten han utrykker budskapet sitt på og hvordan han designer.

Andy Warhol

Andy Warhol var en amerikansk kunstner. Han ble raskt den ledende skikkelsen blant popkunstnerne på 1960-tallet, og regnes i dag som en av de mest betydningsfulle kunstnere fra forrige århundre. Warhol hentet inspirasjon fra reklame- og moteverdenen, alminnelige gjenstander i amerikansk kultur, og i de senere år også fra fotografier.

Cartoon

Tegneserie er en form for visuell kommunikasjon der en historie eller situasjon blir skildret gjennom flere tegninger eller bilderuter som er stilt etter hverandre i en rekkefølge eller serie.

2. Presenter 6. forskjellige “ismer” (stilarter)

Art nouveau

Art nouveau (også kalt jugendstil) var en internasjonal kunstbevegelse og stil innen billedkunst og arkitektur. Spesielt dekorativ kunst og var mest populær rundt slutten av 1800-tallet. Art nouveau var en reaksjon på den akademiske kunsten fra 1800-tallet, og er kjennetenget av organiske former. Særlig med motiver inspirert av blomster og planter, bølgende former, buer og kurver, gjerne i klar strek.

Pop art

Er en kunstretning som utviklet seg som en reaksjon mot den abstrakte ekspresjonismen, som var den dominerende kunstretningen i USA på 1940- og 50-tallet. Betegnelsen «popkunst» kommer av «populærkunst», og henviser til denne kunstretningens fokus på temaer og teknikker hentet fra masse- og underholdningskulturen.

Minimalisme

Minimalisme beskriver ulike bevegelser, uttrykksformer og stiltrekk innenfor kunst, srkitektur, design, litteratur og musikk. Minimalistisk kunst og design kjennetegnes ved en redusering av form og virkemidler, ned til det mest fundamentale formale og innholdsmessige utgangspunkt. Minimalistisk kunst innebærer en avstandtaken fra ideen om å uttrykke kunstnerens subjektive erfaringer i direkte forstand. Karakteristisk for den minimalistiske kunsten er bruk av geometriske former, repetisjon, og industrielt fremstilte materialer.

Chinoiserie

Er en stilform innen europeisk kunst. Den brøt gjennom på 11600-tallet, og var preget av etterligning av kinesisk kunst, ofte nokså fantasifullt slik at avstanden mellom det europeiske kinabilde og realitetene i dag er nokså merkbare for kjennere.

Art Deco

var en bevegelse innenfor dekorativ kunst tidlig på 1900-tallet, som vokste til å influere arkitektur, mote og visuell kunst. Art deco tok navnet sitt fra verdensutstillingen som ble arrangert i Paris i 1925, som tidligere hadde navnet exposition internationale des arts decorativs et industriels modernes. Her ble franske luksusvarer fremvist og dette ble gjort for å forsikre verden om at Paris fortsatt var det internasjonale senteret for stil etter første verdenskrig.

Graffiti

Graffiti er tekster eller tegninger som blir malt eller risset inn på offentlige steder, for eksempel på vegger og murer, eller underganger som oftest anonymt. I hiphopmiljøet blir disse gjerne omtalt som pieces og kunstnerne omtales som writers. Graffiti blir av mange ansett som hærverk og visuell forsøpling av offentlige fellesrom, særlig av dem som eier bygningene som blir dekorert eller tilgriset. Proponenter mener derimot at innskriftene og bildene forskjønner kjedelige miljøer eller at de uttrykker viktige meninger og følelser.

3. Lag 3 stk forskjellige arbeider som viser spor av/speiler inspirasjonskildene dine.

Motion grapihcs

December 14th, 2011

link for å se i stor skjerm!

  • About

    This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

  • Blogroll
  • Admin