Kulinaris – Logo under utvikling

May 23rd, 2012

Etter å ha hatt fremvisning på skolen og diskutert logoen har jeg prøvd å justere og endre den basert på gode tilbakemeldinger fra de rundt meg. Resultatet ble at jeg fjernet stripene og valgte å bare ha “Kulinaris”. Dette gjorde at logoen stod tydeligere frem og at den fikk et renere uttrykk. Mitt inntrykk er at den rene og klare logobruken støtter godt opp rundt produktets kvalitet med tanke på rene, gode råstoffer og at det fremstår mer delikat enn tidligere. Jeg er fornøyd med resultatet og har fått gode tilbakemeldinger på arbeidet så langt.


Trackback URI | Comments are closed.

  • About

    This is an area on your website where you can add text. This will serve as an informative location on your website, where you can talk about your site.

  • Blogroll
  • Admin