45 min skulptering – uke 3

Siden det har vært juleferie så har det blitt litt lenger mellom hver gang jeg har deltatt på Dayily SpitSculpt, men her er de 4 siste. De to nederste gjorde jeg før jul og er mindre fornøyd med, de to øverste gjorde jeg denne uken og de ble betraktelig bedre. Hver og en av skulpteringene er gjort i Zbrush fra en kule på 45 min, teksturering har kommet i tillegg og har variert fra 20 – 60 min. De fire temaene her var, security guard, king, sperhero og Gollum.