Monthly Archives: May 2008

Fryrender

Fryrender ser ut som en lovende render som helt sikkert er hvert å teste ut. Det er en physically- based render engine – dvs. nøyaktig og korrekt simulering av mateialer, lys og kameraer. Den finnes selvførgelig som Maya plugin også. Sjekk ut galleriet på denne siden: http://www.fryrender.com/#home/index

Send inn bidrag til Fredrikstad animasjon festival

untitled
NORDISK-BALTISK KONKURRANSE

Åpent for påmelding nå!

 Fredrikstad Animation Festival utlyser konkurranse i kategoriene:

  • Nordisk-Baltisk studentfilm
  • Nordisk-Baltisk oppdragsfilm
  • Nordisk-Baltisk kortfilm

 Filmer ferdigstilt etter 1. januar 2007 kan meldes på.

Forhåndsjuryering gjøres i samarbeid med AnimationVolda 2008.

 Frist for påmelding: 15. august 2008

 Påmeldingsskjema og mer informasjon: