Monthly Archives: February 2008

Legohode

Et legohode jeg bygde i helga, skulle gjerne bygd resten av mannen også, men tror ikke jeg har nok klosser akkurat nå, vi for se :)

legohode2legohode

Indiana Jones

Mens jeg venter på den nye Indiana Jones filmen som kommer til sommeren så tenkte jeg at jeg skulle lage Indy i 3D. Her er så langt jeg har kommet. Håper dere ser likheten så langt?

dudewiredude

Vilkårlig blinken av partikler i Maya

Her et lite kjekt skript for å få partikler til å skru seg av og på vilkårlig i Maya.

I ParticleShape under Add Per Particle (Array) Attribute
Klikk på Opacity
Add Per Particle
Add Attribute

Høyreklikk bak OpacityPP og velg Runtime expression before Dynamics

Skriv inn skriptet:

float $multiplier = 0.1;
float $offset = id;
opacityPP = abs ( sin ( (frame + $offset) * $multiplier ) );

Forandre verdien på $multiplier for å justere hvor ofte de skal blinke.

Render region (hvordan rendre store bilder til trykk i Maya)

Har kikket på en del opplæringsvideoer for Maya i dag så her kommer det et tips jeg kom over:

Når man skal rendre til trykk så må man ofte rendre i veldig høy oppløsning og dette er utrolig minnekrevende for maskinen, får å ikke kvele maskinen helt så kan man dele opp bildet i flere rendringsprosesser og sette sammen bildet i Photoshop.

Sett renderinnstillingene i Maya til sånn du ønsker å ha bildet.
Skriv render ressolution til f.ek.s 5000×8000 piksler (som i eksempelet under).
Lagr Maya filen f.eks. på c: og kall den render.mb

Åpne notisblokk og skriv følgende:

render -r -mr – reg 0 2500 0 4000 -im tile01 “c:\render.mb”
render -r -mr – reg 0 2500 4000 8000 -im tile02 “c:\render.mb”
render -r -mr – reg 2500 5000 0 4000 -im tile03 “c:\render.mb”
render -r -mr – reg 2500 5000 4000 8000 -im tile04 “c:\render.mb”

(dersom filen du skal rendre heter render.mb og ligger på c:)
Lagr tekstfilen som regionrender.bat og kjør filen.

Så er det bare å åpne de fire bildene tile01, 02, 03 og 04 i Photoshop og sy de sammen til et bilde.