Ex libris merke

Oppgaven gikk ut på å lage vårt eget ex libris merke som skulle gjenspeile oss selv. Ex libris merker, som er eldre enn boktrykkerkunsten, ble opprinnelig brukt til å merke boksamlinger. De aller fleste av disse finnes i svart/hvitt. Jeg har valgt å lage ett i farger fordi det fremhever merkets uttrykk. Inspirasjonen til designet er hentet fra 70-tallet – tiåret jeg ble født inn i.

Logoforslag

Tanken bak logoen er at prikken over i`en som symboliserer et “øye” skal gi assosiasjoner til det visuelle ved de ulike faglinjene ved skolen. Fonten (letter gothic) som er benyttet gir assosiasjoner til “skrivemaskin” som igjen er ment for å gi assosiasjoner til den verbale/skriftlige ideutformingen ved den kreative fagskolen.