iPad magasin – InDesign

Forside_HARTIKKEL_1_HARTIKKEL_2_HARTIKKEL_2_H2ARTIKKEL_2_H3ARTIKKEL_2_H4ARTIKKEL_2_H5ARTIKKEL_3_HARTIKKEL_3_H2

sushi_plakatForside_VARTIKKEL_1_VARTIKKEL_2_VARTIKKEL_2_V2ARTIKKEL_2_V3ARTIKKEL_2_V4ARTIKKEL_2_V5ARTIKKEL_3_VARTIKKEL_3_V2

Vi fikk i oppgave å lage et magasin for nettbrett/iPad, noe som krever at sidene må utformes både horisontalt og vertikalt. Magasinet inneholder forside og 3 artikler hvorav to består av flere sider (totalt 9 sider). Magasinet “the art of Sushi” inneholder kun bilder fra fotoppgaven vi hadde for et par uker siden.

I tillegg skulle vi lage en salgsplakat for magasinet. Denne ligger mellom de horisontale og vertikale sidene. Jeg har brukt de samme fontene og fargene som i magasinet.