Skisseboken

Dette er min skissebok for Eksponeringsdesign på Idefagskolen 2010/2011. Den opptrer både i analog og digital form. Oppgaver, skisser, ideér og tankespinn rundt den estetiske verden vil komme til uttrykk gjennom det verbale og det visuelle.

Jeg fasineres av store båter og raketter, jeg  inspireres av det estetiske, kunsten og kulturen og jeg er full av undring over denne verden som er overskuelig og uoverskuelig på samme tid.

Om ikke annet er skrevet så er bildene tatt av meg. Collager er hentet fra ulike kilder, egne bilder, magasiner, nettsider ovs. Disse er laget for øving gjennom skolearbeider og ikke ment til komersiell bruk. Kilder og produkthenvisninger er en del av denne læreprosessen. Er noe urettmessig brukt, ukreditert eller lignende vennligst si fra. Så lærer jeg og alle lever lykkelige alle sine dager. Bruk meg som via eller kilde ved videre ukomersiell bruk av materialet.

kontakt: gudrun_lium@hotmail.com