header image

Libra- en dypere forståelse

Posted by: freddy | April 26, 2011 Comments Off |

Da har jeg funnet navn på min seminar oppgave. Den vil hete Libra- en dypere forståelse. Libra, er det engelske navnet på stjernetegnet vekten. Vekten er det syvende tegnet i det astrologiske kalender. Innholdet i oppgaven vil være et esoterisk og eksoterisk forståelse av tegnet. Esoterisk dreier seg mer om det sjelelige synet på tegnet, og eksoterisk er den mer klassiske og personlige måten vi ser tegnet på.

Dette er den astrologiske kalender, eller Zodiaken som vi kaller den. Vi starter med væren, som starter med ny vår, og det nye frøet som blir sådd, som deretter går sin gang til å bli et individ eller organisme, til å bli mentalt tenkende, til å skape seg et sted å bo, til å bli sin personlighet, til å ta vare på seg selv, og helsen sin, til  begynne å vurdere rettferdighet, til å la sjelen krige med personligheten og deretter la sjelen ta over for den svakere personlighets tenkingen.  Dette var en liten gjennomgang av de åtte første tegnene. Det syvende, nemlig vekt, dreier seg om rettferdighet, diplomati og denne esoteriske kampen mellom det som er i kampen mellom personlighet og sjel. Dette skal jeg skrive om i min oppgave. For meg blir dette også min diplom oppgave i astrologi som jeg skal presentere for Astrologi skolen Herkules.

 

 

 

 

 

Slik jeg har tenkt, er at jeg skal skrive oppgaven fra bunnen av. Jeg bruker Solar Fire, og Kepler som astrologi program, og vil hente transitter og aspekter herfra for å belyse viktige temaer. Jeg vil også bruke Nasa ganske aktivt for å vise stjernebilder og bilder av Neptun, som er assosiert med vekten i klassisk astrologi. I tillegg vil det være bilder fra Uranus siden det er den eksoteriske herskeren over tegnet. Alt dette vil bli forklart nærmere i oppgaven.

Presentasjonen vil være både i materiell form, dvs skriftlig mappe, og som cd rom, og pdf fil. Jeg vil lage den materielle formen i InDesign, slik at den kan gjøres lesbar både i papir form og elektronisk. Jeg vil lage logo til min oppgave, og lage retnings linjer for font, farge og form. Slutt oppgaven skal også legges ut på mitt nettsted www.altimedia.no og publiseres der. En annen mulighet jeg vurderer er å opprette et domene som skal være et astrologi sted, hvor man kan lese, lære og bli inspirert av astrologi. Denne seminar oppgaven blir da en egen side på det nettstedet. Siden vekten er et luft tegn, og styrer over fargen blå, er det et naturlig valg for meg at blå skal være en hoved aktør i arbeidet. Blått og hvitt er viktige farger i dette arbeidet.

Hvilke andre web baserte ting jeg skal ha med i arbeidet er noe jeg kommer til å ta beslutninger underveis om. Muligens planetrotasjoner i flash, men må vurdere dette nærmere siden det kan virke litt tungt, og få et “billig” preg over oppgaven. Dette får jeg komme tilbake til.

Av skrift type vil jeg helt sikkert gå for en klassisk, og ren skrift. Jeg vil prøve ut litt forskjellig, men havner nok på Arial, times, helvetica eller noe i den sjangeren den. 12 pt skrift i hoved tekst, og antall sider vil være 15 til 20 sider.

 

 

under: Semesteroppgave 2011 MD

Comments are closed.

Categories