Studiebeskrivelse

[column width="300px" padding="20px"]
Vil du bli fotograf?
Eller trenger du tilleggskompetanse? Fotografutdannelse passer for alle som liker du å arbeide med bilder som kunstnerisk og eller kommunikativ uttrykksform? Har du sans for komposisjon og estetikk? Liker du å arbeide med mennesker eller er du opptatt av samfunnet og dine omgivelser, enten du er hjemme eller ute på reise? Har du i tillegg litt sans for teknikk kan foto være et godt valg.

Hva får du?
Som student på Idefagskolens fotografilinje vil du få en grundig innføring i fotograffaget.
Veien fram til et godt fotografi er ikke selvfølgelig. Den krever både tekniske kunnskaper, bevissthet om mediets betydning og forståelse for kunstneriske verdier. Fotografens oppgave er å kommunisere ved hjelp av bilder. Du vil forstå hvordan en fotograf arbeider og hva som gir kvalitetivat gode bilder med godt innhold.
Du arbeider utelukkende med den digitale teknologien. I tillegg til selve kameraet har du din egen PC for å videreføre arbeidet opp til et profesjonelt og attraktivt nivå. Du vil arbeide tett opp mot skolens andre avdelinger som blant annet 3D design, 3D animasjon, Interiørdesign og Mediedesign. Du har tilgang til studio på skolen.

Hva lærer du?
Lysforståelse og lyssetting, digital ikkedestruktiv etterbehandling og manipulering, bildekommunikasjon, komposisjon og dramaturgi er sentrale deler av faget. Du får også kjennskap til grafisk design, typografi og webdesign.

Du vil også arbeide med billedanalyse og få innføring i uttrykkshistorie og fotohistorie i tillegg til nødvendige kunnskaper om kundebehandling, oppdragsforståelse, økonomi samt opphavsrettsjus og personvern.[/column]

[column width="300px" padding="10px"]
Hva blir du?
Som fotograf kan du arbeide som selvstendig næringsdrivende, i privat bedrift eller i offentlige etater. Du kan spesialisere deg og utvikle spesialkompetanse på et eller annet felt f.eks. portrettfotograf, pressefotograf, reklame- og industrifotograf, flyfotograf eller som Fotohandler. Arbeidssteder kan også være hos reklamefotografer, portrettfotografer eller i media, aviser, ukepresse og TV, fotolaboratorier, fotoleverandører, museer, sykehus, universitet, skoler, større bedrifter eller institusjoner eller som selvstendige kunstnere.

Fotografering krever godt syn og normalt fargesyn. At du har sans for komposisjon og estetikk, er også viktig. Du må være kreativ og ha evne til å arbeide med egne synsinntrykk på en skapende måte. Fantasi, presisjon og rask reaksjonsevne må ofte til for å få tatt det riktige bildet til riktig tid. Behandling og utnyttelse av fotoutstyr krever en viss teknisk innsikt. En fotograf må kunne behandle mennesker og ha en bevisst holdning til kommunikasjon.

Utstyr
Et minimum for å studere ved Idefagskolens fotolinje er at du har et digitalt kamera (semiproff) med objektiv(er) og kamerastativ.

[/column]
[end_columns]


FOTOKURS PÅ IDEFAGSKOLEN

Idefagskolen arrangerer fotokurs/helgeworkshop i fotografering, klikk nedenfor for å se
mer info om kurset!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>