Pastisj – Bilde

Oppgave 11:

Vi fikk i oppgave å lage en pastisj av et kunstverk. Pastisj kan forklares på den måten at du tar et bilde som ligner på et kunstverk, med du skal gjøre det på din måte.

Jeg valgte å ta en pastisj av Kittelsens “Soria Moria”. Slik ble resultatet:

Og slik ser orginalen “Soria Moria” ut: