Semesteroppgave 2012 – Logotanker

Før jeg kom fram til navnet “i friluft” lagde jeg en lang liste med navn som jeg syntes symboliserte friluftsliv. Jeg ville ha et navn som Ikke “låste” seg på en type friluftslivsaktivitet, men som “viser” mangfoldet og som ikke ligner formye på noe som finnes fra før av. Tidsskriftet mitt skal også henvise seg til de som ikke har all den erfaringen som mange av de andre bladene “legger” opp til at du har. Mange av de andre friluftslivsmagasinene som finnes i dag føler jeg at innholdet er lagt opp som at leseren allerede vet det basice bak friluftsliv.

Dette er listen med navn som jeg tenkte kunne passe:
- Det er friluft (DEF)
- I terreng
- Terreng
- Okkupert
- Høydekurv
- Ekvidistanse
- På tur
- Natur (N)
- Nordvest
- Utmark
- Rute
- Myr&Fjell
- Bekk&Hav
- Bekk&Fjell
- Sjø&Tind
- Naturheimen (fra fjellheimen)
- På vei
- Med sekk
- Over skog og hei
- Til fjells

Det er selvfølgelig ikke alle disse forslagene jeg er superfornøyd med, men dårlige forslag er jo også en del av prosessen for å komme fram til et navn som man er fornøyd med.

Så nå i oppgavens innspurt har jeg også kommet fram til en logo som jeg er fornøyd med.

Når jeg hadde funnet et navn som jeg var fornøyd med var det bare å sette i gang med å lage en logo ut av “i friluft”. Dette var ikke så enkelt som jeg trodde, for ingen av logoene jeg lagde i starten syntes jeg var nok friluftslivsaktige. De første utkastelse prøvde jeg meg fram med ulike fonter, men jeg fant ingen som var slik jeg forestilte meg. Jeg bestemte meg derfor for å lage en egen font for bokstavene i logoen i illustrator. Bokstavene lagde jeg av rette streker og halve sirkler. Tjukkelsene på bokstavene og avstanden mellom hver enkel bokstav har jeg også vært nøye på å få lik. Du kan se under ulike utkast fra min idemyldring før jeg kom fram til den endelige logoen.

Jeg syntes heller ikke at bare teksten “i friluft” var nok så jeg prøvde med gevir, en liten fugl, en ørn og lagde noen skisser med Nordlys og et skoavtrykk. Av alle disse var det logoen med ørnen som fløy mot høyre som jeg og de i klassen likte best. Denne forsterket ordene i friluft mer.

 

Dette er første logoutkast:

Dette er slik jeg endte opp å tegne den:

Og slik ser den ferdige ut:

Jeg følte også at logoen ble litt”ensom” og manglet noe, så jeg prøvde med et motto. Det er jo allerede mange fine mottoer som allerede er tatt i bruk av andre som Stormberg sitt “små turer er også store” og speideren har jo “eventyrene er der ute”. Disse synes jeg er ganske veldig fine og de sier ganske mye. Mottoet jeg valgte er “små og store naturopplevelser”, og det ble jeg ganske fornøyd med. Her kan du se resultatet: