5 ulike arbeider

Logo for passe gal prisen:

 

 

 

 

 

 

Art deco oppgave:

brannmann:

lollipop:

Plakat:
Egen

Orginal

Luggage label:

 

 

 

 

Mat på tur:
InDesign magasinet som jeg lagde om mat på tur finner du her

 

Semesteroppgave 2012 – Logotanker

Før jeg kom fram til navnet “i friluft” lagde jeg en lang liste med navn som jeg syntes symboliserte friluftsliv. Jeg ville ha et navn som Ikke “låste” seg på en type friluftslivsaktivitet, men som “viser” mangfoldet og som ikke ligner formye på noe som finnes fra før av. Tidsskriftet mitt skal også henvise seg til de som ikke har all den erfaringen som mange av de andre bladene “legger” opp til at du har. Mange av de andre friluftslivsmagasinene som finnes i dag føler jeg at innholdet er lagt opp som at leseren allerede vet det basice bak friluftsliv.

Dette er listen med navn som jeg tenkte kunne passe:
- Det er friluft (DEF)
- I terreng
- Terreng
- Okkupert
- Høydekurv
- Ekvidistanse
- På tur
- Natur (N)
- Nordvest
- Utmark
- Rute
- Myr&Fjell
- Bekk&Hav
- Bekk&Fjell
- Sjø&Tind
- Naturheimen (fra fjellheimen)
- På vei
- Med sekk
- Over skog og hei
- Til fjells

Det er selvfølgelig ikke alle disse forslagene jeg er superfornøyd med, men dårlige forslag er jo også en del av prosessen for å komme fram til et navn som man er fornøyd med.

Så nå i oppgavens innspurt har jeg også kommet fram til en logo som jeg er fornøyd med.

Når jeg hadde funnet et navn som jeg var fornøyd med var det bare å sette i gang med å lage en logo ut av “i friluft”. Dette var ikke så enkelt som jeg trodde, for ingen av logoene jeg lagde i starten syntes jeg var nok friluftslivsaktige. De første utkastelse prøvde jeg meg fram med ulike fonter, men jeg fant ingen som var slik jeg forestilte meg. Jeg bestemte meg derfor for å lage en egen font for bokstavene i logoen i illustrator. Bokstavene lagde jeg av rette streker og halve sirkler. Tjukkelsene på bokstavene og avstanden mellom hver enkel bokstav har jeg også vært nøye på å få lik. Du kan se under ulike utkast fra min idemyldring før jeg kom fram til den endelige logoen.

Jeg syntes heller ikke at bare teksten “i friluft” var nok så jeg prøvde med gevir, en liten fugl, en ørn og lagde noen skisser med Nordlys og et skoavtrykk. Av alle disse var det logoen med ørnen som fløy mot høyre som jeg og de i klassen likte best. Denne forsterket ordene i friluft mer.

 

Dette er første logoutkast:

Dette er slik jeg endte opp å tegne den:

Og slik ser den ferdige ut:

Jeg følte også at logoen ble litt”ensom” og manglet noe, så jeg prøvde med et motto. Det er jo allerede mange fine mottoer som allerede er tatt i bruk av andre som Stormberg sitt “små turer er også store” og speideren har jo “eventyrene er der ute”. Disse synes jeg er ganske veldig fine og de sier ganske mye. Mottoet jeg valgte er “små og store naturopplevelser”, og det ble jeg ganske fornøyd med. Her kan du se resultatet:

Semesteroppgave 2012

Beskrivelse:
Jeg har valgt å lage et tidsskrift i InDesign med temaet friluftsliv. Dette er fordi jeg syntes det å jobbe med InDesign var veldig morsomt også liker jeg friluftsliv. Navnet har jeg kommet på selv og jeg har sett at det er blogger med samme navn, men ingen magasiner så da valgte jeg å gå for i friluft.

Bakgrunnen min for å skrive om friluftsliv er at jeg har vært speider siden jeg gikk i andre klasse. Faren min har også vært speider siden han var liten og dratt meg med på mange fine turer. Jeg ville også lage et blad som var tenkt for de som er litt nybegynnere innen friluftsliv. Av de andre friluftslivsmagasinene som jeg har kikket i er innholdet mer rettet for de som har litt mer erfaring innenfor området mener nå jeg.

Dette magasinet blir da det andre selvproduserte arbeidet som jeg lager i dette programmet. Den første oppgaven kan du se her. Den ble jeg også veldig fornøyd med.

Tilbakeblikk og evaluering:
Alt har selvfølgelig ikke gått helt etter planen og mine meninger har endret seg etter hvert. Jeg fant foreksempel ut at oppsettet i InDesign som jeg hadde jobbet med i noen uker ikke var helt som jeg ville ha det allikevel. Så da startet jeg på nytt og ble mye mer fornøyd.

Jeg syntes at dette har vært en ganske vanskelig oppgave, jeg har jo ikke vært borti noe som dette før. Den eneste skriveerfaringa som jeg har fra før har jeg lært i norsken på skolen. Også har jeg vært med i leiravisa på landsleiren i 2009 da. Og jeg kan vel si at dysleksi ikke hjelper helt på rettskrivingen. Så da vil jeg gjerne takke mamma og pappa som har rettet de største skrivefeilene i oppgaven.

Alt i alt skulle jeg gjerne sett at bladet ble litt tjukkere og hatt med en padlertur, men når jeg har hatt tid til det har ikke været vært bra nok. I bladet mitt har jeg jo kun en reklameside for i friluft så innholdsmessig er størrelsen ganske lik lignende magasiner. Men jeg må til syvende og sist si meg fornøyd med bladet mitt.

Programmer:
- InDesign
- Photoshop
- Illustrator

Jeg fant ut at noen bilder hadde byttet plass i magasinet mitt, så her er den rettede versjonen av i friluft (du må bla med piltastene).

Semesteroppgave 2012 – Kart

Som tidligere nevnt har jeg bestemt meg for å tegne kart i illustrator og er nå så å si ferdig med å tegne kartet over Juvefossen på Fagerfjell og et kart til som viser hvor Fagerfjell er på kartet. Disse kartene vil ikke bli 100% riktige, men er ment for å illustrere.

Siden sist har jeg bl.a. tegnet inn ruta fra Blåberg kafé og dagligvare til Juvefossen. Her er det nye kartet over Juvefossen:

Siden det trolig ikke er så mange som vet hvor Fagerfjell er bestemte jeg meg for å lage et større kartutsnitt som dekker Fagerfjell, Oslo, Fredrikstad og Larvik, men jeg regner med å bruke et mindre utsnitt i artikkelen. Dette kartet er også mindre detaljert enn det forrige og jeg har tegnet kyststripen i ganske grove trekk. Jeg har også valgt å bare ta med de største innsjøene/elvene på kartet. Kartet som jeg har tegnet av er fra google og Fagerfjell har jeg markert med en rød sirkel. Veinavn som E16 valgte jeg å droppe for at det ikke skulle bli for rotete.

Dette er kartet jeg tok utgangspunkt i:

Og slik ble det:

Et screenshot av hvordan jeg jobbet for å tegne øyene:

Semesteroppgave 2012 – oppgavesider

Da har jeg jobbet litt med rebuser og bildekryss til en oppgaveside, for hva er vel et magasin uten oppgaver. Rebusene var litt vanskelige å lage, men når jeg kom inn i bildetenkningen gikk det mye bedre. Det var litt vannskelig å lage bilder som skulle symbolysere det jeg skulle fram til uten  ”trekke fra” for mange bokstaver.

Dette er den første rebusen jeg lagde, den ble relativt enkel å løse…

Mens dette er en litt vanskligere rebus med noen figurer som tok litt lenger tid å lage.

Her er noen av figurene fra rebusen:

ET orginalbilde:

ET, tegnet selv:

Her er et større bilde av hånden med sår:

Dette bildet skulle symbolisere årlig med en snøkrystall for vinter, sol for sommer et rødt lønneblad for høst og en lilla krokkus for vår:

Og til slutt dartbildet:

Oppgavesidene er hovedsakelig påtenkt de litt yngere leserne og vil i tillegg bestå av en liten friluftslivsquiz, noen vitser og muligens finn fem feil. Bildekryssen består av ting du kan møte/bruker på tur.

Alle bildene er tegnet i illustrator.