Semesteroppgave- Visning 29 mai

Siden sist har jobbet en del med designet av websiden. Har gjort  noen endringer som å fjerne trebakgrunnen, siden den tok litt mye fokus. Den ga litt mer assosiasjoner til hytte/fjøs og fjell, enn et hotell. Jeg har også gått litt vekk fra ideen om paralax-scrolling, for den kan virke litt forstyrrende for mange, spesialt når man tenker på at målgruppen er som oftest 30 år og oppover. Jeg prøvde også ut hvordan det ville være å ha et stort bilde blåst opp øverst på siden. Selvom det ser bra ut og det står i stil til forside designet, så har det sine ulemper. Man må bekjære bildene såpass mye for dette designet, i og med at bildene som brukes må være i panorama. Dette kan bli upraktisk for Sole hotell i ettertid, da “vanlige” blir for korte.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


seven × = 35

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>