Visning 15 mai

Siden forrigje gang har jeg jobbet videre med logoen! Har skisset opp ulike varianter av monogrammer og emblemer. Jeg ville få frem noe av den fine beliggenheten til Sole Hotell, ved å ta opp naturelementer. Jeg søkte rundt på nette for å prøve å finne ulike plante- og utrtemedisiner som ble brukt før i tiden, som kanskje de kunne ha brukt i området ( blåbær, eik, bjørk, Mjødurt, revebjelle, legeveronika, Geitrams, Groblad og Hassel ) Prøvde ut logoen med en enkel skisse av et eike tre. Treet kunne man assosiere med den flotte hagen/ naturen rundt hotellet. Og “Den gamle mester” som Jørgen Moe satt å skrev sine dikt under, som er kjent for området.

4

 

 

 

 

I tillegg er et tre et veldig sterkt symbol. Da jeg søkte på nettet fant jeg ut at et tre kan assosieres til: slektstre, generasjoner, slekt, giftermål/barn, årringer, tradisjon, bygging (hus= hjem), trygghet, stabilitet. Og at tresorten Eik er et symbol for styrke, livskraft og utholdenhet. Som man kan koble opp til hotellets historie.

Men nok om trær! Siden forrige gang har jeg også redigert vider på bildene jeg tok med Ina og jobbet med design til websiden! Ideen til det nye designet mitt er å ha store bilder, som er blåst opp over skjermen på forsiden. Og på bildene skal det være ulike sitater og tilbud som kan friste kunden.  Holder fremdeles på den gamle ideen der det skal være et stort slideshow. Jeg prøver å lage en litt nyskapende webside, der det skal være parallax skrolling. parallax skrolling er en effekt der bakgrunnsbildet beveger seg saktere enn bilder i forgrunnen, noe som skaper en illusjon av dybde og innlevelse. Noe som er med på å fange oppmerksomheten og gjør at men får lyst til å utforske siden.

Når man skroller seg ned fra første siden, ( med de store bildene) skal man komme til noen meny bokser ( undermeny ). Der bildene er relevante for menyen slik at man ikke bare skal forholde seg til en vanelig tekstmeny.

Treplankene tenkte jeg kunne være en fin kontrast til det ellers stilrene utrykket samtidig som jeg spiller på trekonseptet. Og får frem den gamle historien bak hotellet.

1 2 3  5 6 7 forslag1 Nettside0 Nettside1 Nettunderside

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ nine = 14

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>