InDesign – magasin

I denne oppgaven skulle vi lage en presentasjon/magasin på minst 6 sider i et oppslag i InDesign. Der vi skal bruke flest mulig av de metodene/teknikkene/verktøyene vi har vært igjennom. Text-wrap, Styles (paragraph, Character, Object), rammer/border, tekst. Bilder, grafikk og maskeringer.) Vi skulle også legge vekt på profil/stil og formspråk. Også være bevisst ved typografien med hensyn til Leading, tracking og kerning. Baseline.

Gå inn på nettsiden under for å se den som et magasin i flash. http://nettkringkasting.no/~elinp/3D/

 

Oppgave_Dreamweaver_PhoneGap.

I denne oppgaven skulle vi lage en APP i Dreamweaver. Ved å bruke en template i Dreamweaver fra grunnen av eller bearbeid/tweak en ferdig APP. Vi sto fritt til å velge tema og innhold. Appen min består av nesten bare bilder som jeg lagde i photoshop.

 

Hvis du vil laste ned appen min så kan du scanne inn denne qr koden. ( denne koden er bare til android telefon)