Mel scripts

Kommer her til å føre en liste over MEL script som jeg har letet etter og funnet. Akkurat som linkesiden er dette egentlig bare en personlig huskeliste for meg, men hvis noen andre finner den nyttig er det helt i orden å bruke den. Det kommer stort sett bare til å være enkle kommandoer som ingen brukere kan påta seg æren for, men hvis jeg fører opp et komplett script som noen har brukt tid på å lage kommer jeg til å kreditere dette for hvert enkelttilfelle.

// Konverterer en poly seleksjon til de omkringliggende edgene
select -r `polyListComponentConversion -te -border`;

// Velger alle edgeringer i objektet
polySelectSp -ring;

// Velger alle edgelooper i objektet
polySelectSp -loop;

// Velger alle N edgeringer i seleksjonen. 2 betyr her annenhver. Skriv 3 for hver tredje osv.

polySelectEdgesEveryN “edgeRing” 2;

// Velger alle N edgelooper i seleksjonen. 2 betyr her annenhver. Skriv 3 for hver tredje osv.

polySelectEdgesEveryN “edgeLoop” 2;

// Velger alle N borderedges i seleksjonen. 2 betyr her annenhver. Skriv 3 for hver tredje osv.
polySelectEdgesEveryN “edgeBorder” 2;

// Velger alle N borderedges ELLER looper i seleksjonen. 2 betyr her annenhver. Skriv 3 for hver tredje //osv.
polySelectEdgesEveryN “edgeLoopOrBorder” 2;

//Legger til Linearize sRGB til alle Mayateksturnoder (Renderman spesifikt).
string $filenodes[] = `ls -type file`;

for ($each in $filenodes)
{

rmanAddAttr $each rman__applysRGB “”;
setAttr ($each + “.rman__applysRGB”) 1;

}

renderManUpdateAE;

//Fjerner alle rendermannoder i scenen.

rmanPurgePlugin;