Semesteroppgaven ferdig

Da var semester levert. Jeg har ikke nådd målene mine denne gangen, jeg fikk ikke rendret ut den ferdige karakteren på den ferdige environmenten. Det gikk sånn fordi jeg gikk for mye tilbake på ting midtveis i oppgaven. Jeg var ikke fornøyd med sculpten og modellen så jeg endte opp med å gjøre en god del på nytt. Dermed brukte jeg opp tiden jeg hadde satt av på slutten til å løse de eventuelle problemene. Og problemer ble det, så jeg tok en avgjørelse og satset på å levere et noenlunde pent produkt av det jeg kunne bruke av rendere.

Noen av problemene som dukket opp var at karakteren bare ikke så korrekt ut når jeg rendret sammen med environment. Jeg luket ut render settings, indirekte lys, direkte lys, diffuse innstillinger, displacement, normaler, gamma og flere andre faktorer som kunne skape problemet, men fikk det ikke til å bli bra.

Her ser man problemet tydelig. Karakteren går ikke inn i renderen godt nok. Her rendret uten FG og bakgrunn

Her ser man problemet tydelig. Karakteren går ikke inn i renderen godt nok. Her rendret uten FG og bakgrunn

Screenshot som viser arbeidet med den endelige komposisjonen jeg hadde tenkt å levere

Screenshot som viser arbeidet med den endelige komposisjonen jeg hadde tenkt å levere

Det jeg til slutt leverte var denne presentasjonen som viser karakteren. Ingenting av environmentarbeidet er med (unntatt noen rendere fra Vue som ble brukt til lyssetting og refleksjoner), men det er dokumentert.