MEL

Denne uken har vi om MEL (Maya Embedded Language). Dette er Maya sitt innebygde scriptespråk. En av de fine tingene med Maya er at hele interfacet er skrevet i MEL, noe som betyr at det er svært åpent for endring og skreddersying. Vi begynte i dag å se på expressions og vi skrev et script for å lage en spiral. Jeg gjorde denne oppgaven på nytt tre ganger for å få inn prosessen, og jeg gjorde det litt annerledes hver gang. Her er siste revisjonen:

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// //
// spiralScript by Daniel Odland //
// Generates a NURBS spiral by lofting between automatically generated circles //
// Use ONLY in an empty scene //
// //
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

global proc spiral()

{

//Fill in values for desired results//
int $sirkelRadius = 1;
float $spiralRadius = 3;
float $spiralHeight = 50;

//DO NOT TOUCH ANYTHING BELOW THIS LINE!////DO NOT TOUCH ANYTHING BELOW THIS LINE!//
//DO NOT TOUCH ANYTHING BELOW THIS LINE!////DO NOT TOUCH ANYTHING BELOW THIS LINE!//
//DO NOT TOUCH ANYTHING BELOW THIS LINE!////DO NOT TOUCH ANYTHING BELOW THIS LINE!//

//Declares the counter variable//
int $telleVar;

//Creates the circle, moves it in x-axis and moves pivot to center of world//
circle -r $sirkelRadius -n “sirkel”;
move $spiralRadius 0 0;
move 0 0 0 sirkel.rotatePivot;

//Loop for duplicating circle 30 times, moves and rotates each circle to form a spiral//
for ($telleVar = 0; $telleVar < $spiralHeight;)

{
duplicate;
move -r 0 0.5 0;
rotate -r 0 30 0;

$telleVar = $telleVar + 1;
}

//Performs the loft operation and deletes the circles//
select -all;
loft;
rename "spiral01";
select "sirkel*";
delete;

print "Construction complete";

}

spiral;

///////////////////////
/// ///
/// End of script ///
/// ///
///////////////////////

Vi skal fortsette å lære om språket denne uken. Bare i dag har vi hatt om variabler, for-loops, if og else statements i tillegg til å se på forskjellen på expression og script.
Jeg mener MEL er vesentlig å få med seg for å få mest mulig ut av Maya, og jeg vil gjerne ha en solid forståelse for språket når jeg er ferdig med dette skoleåret.