Färdig Broskyre

Försidan

Försidan

Innsidan

Innsidan

Färdig broskyre försidan och innsidan, den blev mycke bättre med den uppsätt  på innsida en den andra som blev nått helt annorlunda en det är på försidan oxå tycker jag att den ger mer feeling, smak och en finare intrykk, av Hotellet gjennom broskyren, sånt att man får lust å uppleva det och vara där.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


one + 1 =

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>