Animatic: Informasjonsfilm for DNV

I vinter fikk hele klassen et oppdrag fra DNV (Veritas) å lage et forslag til en informasjonsfilm de skulle bruke internt i bedriften. Vi skulle fremme tanken om å dele idéene sine, samarbeide osv.

Vi skulle jobbe i gruppe, og jeg valgte å være på gruppe med Marius og Veronica. Vi hadde jobbet sammen før, og hadde en godt samarbeid og god stemning i gruppa. Vårt utkast ble valgt ut av DNV sammen med 2 andre grupper i klassen. Her er vårt første utkast:

DNV ville at vi skulle samarbeide med en av de andre gruppene i klassen der vi skulle sette sammen idéene fra begges filmen og lage til en. Jeg, Marius og Veronica samarbeidet med Victoria, der vi prøvde å få samlet det beste fra beggers gruppers forslag. Her er andre (og siste) utkastet:

- Anette Herwell

Plakat: Besøksplakat for Idefagskolen

Jeg fikk i oppgave å lage en plakat for Idefagskolen, som de kunne bruke til besøk på Videregående skoler. Jeg har tidligere laget en flash-annonse (ligger i sidebaren til høyre) og bestemte meg for å bruke samme design på plakaten.

Jeg hadde også funnet på et slagord: “La din hobby bli din karriere”, og det gikk rektor Lars med på å bruke på plakaten. I bunn skulle jeg la et område stå tomt slik at man kunne fylle ut informasjon som dato, skole, sted og klokkelsett.

- Anette Herwell