5 ARBEIDER

Ved siden av semesteroppgaven vår skal vi levere inn 5 av våre beste arbeider. Jeg har valgt å legge ved 5 arbeider som jeg er fornøyd med, men som også representerer forskjellige fagemner innenfor Mediedesign.

1. FAGEMNER
Vi fikk i oppgave å lage et dokument i InDesign der vi tok for oss ett eller fler fagemner. Jeg valgte å skrive litt om komposisjonsprinsippene, og lagde noen illustrasjoner i Pop-Art/Marvel stil. Jeg lage min egen comic-font og brukte den i alle overskriftene og i snakkeboblene. I denne oppgaven brukte jeg Illustrator og InDesign.

Her er er mer om Komposisjonsprinsippene

 

2. STEAMPUNK
En av de første oppgavene vi fikk var å lage en illustrasjon i stilen Steampunk. Jeg hadde ikke jobbet noe særlig i Illustrator før jeg begynte på skolen, og syntes det var et kjempevanskelig program! Under denne oppgaven lærte jeg meg masse om både Illustrator og Photoshop, og siden har Illustrator blitt et av mine favorittprogrammer.

 

3. ANIMATIC FOR DNV
DNV (Veritas) ville at klassen skulle lage en animatic som oppfordret de ansatte å dele idéene sine med hverandre. Vi skulle jobbe i grupper, og jeg jobbet sammen med Veronica og Marius. Vi delte arbeidsoppgavene ganske likt og jeg fikk jobbet med illustrasjonene, redigeringen, manuset og typografien. Vår film var en av 4 som ble valgt ut i klassen:

Vi fikk en del tilbakemeldinger på hva de ønsket at vi skulle endre på. DNV ville at vi skulle samarbeide med en av de andre gruppene i klassen der vi skulle sette sammen idéene fra begges filmen og lage til en. Jeg, Marius og Veronica samarbeidet med Victoria, der vi prøvde å få samlet det beste fra begge gruppers forslag. På denne filmen brukte vi illustrasjonene som Veronica og jeg hadde laget, manus fra forrige filmen (med noen endringer), bakgrunn og oppsett fra Victoria sin gruppe og flyten fra vårt første utkast.
Jeg satt sammen “banen” brukt på filmen i Illustrator og hjalp til å redigere i After Effects. Denne videoen ble “godtkjent” og blir brukt innade i DNV.

 

4. Logoforslag for Steen & Strøm
Eksponeringsdesignklassen på Idefagskolen fikk i oppgave av Steen & Strøm Oslo å fornye deres senter. Jentene kom inn i klasserommet og lurte på om noen hadde lyst til å lage forslag til ny logo, som muligens kunne bli brukt hvis de syns den var fin nok.

Jeg leverte 3 forskjellige forsalg, og den tredje jeg leverte var den de valgte å jobbe videre med. Den er til vurdering hos Steen & Strøm, så det blir spennende å se hva som skjer!

 

5. JULEILLUSTRASJON
Idefagskolen hadde en konkurranse før Jul der man skulle levere noe med temaet vinter/Jul. Jeg leverte en illustrasjon jeg hadde tegnet i Illustrator og fargelagt i Photoshop. Vinterliv fanget i en snøkule.

 

- Anette Herwell