PROSESS: HERWELL interiørmagasin

GENERELT:
Det var ikke vanskelig å finne et tema for min semesteroppgave. Interiør er en av mine største interesser og siden jeg har studert interiørdesign og visual merchandising før, følte jeg at jeg hadde et godt grunnlag for oppgaven. I tillegg leser jeg masse interiørmagasiner og ble inpirert til å lage min egen verson.

STIL:
Jeg ser en tendens i mange av interiørmagasinenene i Norge der det er mye landromantikk og shabby-chic. Den stilen appelerer lite til meg. Jeg ville lage et magasin for mennesker som setter pris på godt design, og som har en genuin interesse for teamet. Jeg vil at interessen for interiør og design skal være målgruppen min, ikke nødvendigvis en viss alder eller livssituasjon.

INNHOLD:
Jeg bestemte meg for at jeg ville ha kjøkken som hovedtema som en rød tråd gjennom magasinet mitt. Jeg ville sette av en del sider til dette, men variere med andre temaer. Jeg bestemte meg for å vie noen av sidene til barnerom og kontor. I tillegg tenkte jeg å ha noen standardspalter i hver utgave av magasinet. Noen av disse er nyheter, trend, profilen, klassiker, ikonisk, innboks osv. Jeg vil at leseren skal føle at de kjenner til noe av innholdet i magasinet, men ikke alt.
(Trykk HER for å se planlagt innholdsfortegnelse)

En av tingene jeg (som fast leser av diverse interiørmagasiner) har irritert meg over er mengden med sider som opptas av annonser. Jeg ville at magasinet mitt skulle være så virkelighetsnært som mulig, men ville kutte ned på annonsesidene. Jeg har 5 spreads med annonser, og disse er spredt gjevnt utover magasinet.

GJENNOMFØRELSE:
Mitt magasin er tenkt til print og skulle jeg realisert dette magasinet skulle det endt opp som en papiroppgave. I og med at dette kun er en semesteroppgave som skal leveres på web, valgte jeg presentasjonsmessig å rette det mot web.

En av de største utfordringene jeg har hatt med denne oppgaven har vært å finne materiale til magasinet mitt, og da spesielt bilder. Det var nesten en umulig jobb å finne nok bilder med 300dpi som kunne fylle et helt magasin. Etter jeg pratet med Wictor og Marius om å rette mot web (og dermed senke dpi-kravet til 96) ble det betraktlig lettere. Alikevel ble det en større utfordring enn forventet å finne gode nok bilder.

All tekst jeg har i mitt magasin har jeg forfattet selv. Tekstene jeg har skrevet på produktsidene var ikke så stor utfordring fordi det er endel fakta. På sidene som tar for seg hjemmene til folk har jeg måttet dikte opp familier, navn og hele intervjuer. Jeg har funnet bilder av interessante hjem, der kun fotograf, stylist og navnet på beboer er oppgitt. I tillegg ville jeg passe på at de sidene med biografier og fakta om desig og designere ikke var direkte avskrift av de sidene jeg fant informasjonen på.

Jeg har passet på at jeg har kreditert fotograf, stylist og designer på de sidene deres arbeid dukker opp. På en del av produktsidene var dessverre ikke fotograf oppgitt, men jeg har passet på å nevne designer, produsent og/eller selger av produkt.

ARBEIDSFLYT:
Jeg føler at jeg har disponert tiden min veldig riktig i forhold til arbeidet med magasinet mitt. Jeg har hele tiden vært fokusert på at dette var hoveddelen av semesteroppgaven min, og at det derfor var det som skulle få mest arbeidsprioritering. Jeg klarte å holde tidsplanen min (Klikk HER for å se den) og var veldig fornøyd med det.

Når jeg har jobbet med magasinet har jeg valgt å ta for meg tema for tema. Hvis jeg jobbet med kontor-sidene ville jeg gjøre alle sidene som hadde med kontor å gjøre ferdige før jeg eventuelt begynte på et nytt tema. Dette var fordi jeg ville at de skulle ha uttrykk, og for at jeg selv skulle føle at jeg ble ferdig med et tema før jeg begynte med et annet. Jeg fikk litt bedre oversikt og kontroll på den måten.

Alt i alt er jeg fornøyd med at jeg gjennomførte det jeg hadde planlagt i form av innhold og tidsplan. Uttrykket ble slik jeg ønsket og jeg har lært masse under prosessen.

- Anette Herwell