Animatic: Informasjonsfilm for DNV

I vinter fikk hele klassen et oppdrag fra DNV (Veritas) å lage et forslag til en informasjonsfilm de skulle bruke internt i bedriften. Vi skulle fremme tanken om å dele idéene sine, samarbeide osv.

Vi skulle jobbe i gruppe, og jeg valgte å være på gruppe med Marius og Veronica. Vi hadde jobbet sammen før, og hadde en godt samarbeid og god stemning i gruppa. Vårt utkast ble valgt ut av DNV sammen med 2 andre grupper i klassen. Her er vårt første utkast:

DNV ville at vi skulle samarbeide med en av de andre gruppene i klassen der vi skulle sette sammen idéene fra begges filmen og lage til en. Jeg, Marius og Veronica samarbeidet med Victoria, der vi prøvde å få samlet det beste fra beggers gruppers forslag. Her er andre (og siste) utkastet:

- Anette Herwell